12.05.2017

80 vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců úspěšně složilo státní zkoušku

Ve dnech 9. – 11. 5. 2017 proběhlo v Blansku školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců. Letos poprvé účastníci skládali ústní i písemné zkoušky v rámci standardu pro profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy.

Účastníci letošního školení absolvovali opět velmi nabitý program přednáškových bloků z oblasti legislativy, kde upřesňující výklad §46s zákona č. 319/2016 Sb. přednesl Mgr. Tomáš Tyll (VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.), kterého doplnil a JUDr. Zbyněk Gřešek (Ministerstvo dopravy). Rozšiřující funkce Elektronické provozní knihy představil Bc. Adam Jarmar (Asociace lanové dopravy) a účastníci si krok za krokem aktualizovali profily svých dopravních zařízení. Půldenní přednáškový blok byl v režii pracovníků Drážního úřadu (Ing. Petr Davídek, Ing. Jarmil Škrabánek a Ing. Miroslav Košatka), kteří upozornili nejen na páteřní vyhlášky, ale také nedostatky a aktuality, se kterými se setkávají pracovníci DÚ při výkonu státních dozorů ve věcech drah. Z oblasti geodetických měření obohatil přednáškový program také Bc. Martin Bukvic (Geodézie Krkonoše, s.r.o.).

Během školení uctili všichni přítomní minutou ticha vzpomínku na Ing. Jaroslava Kratochvíla a Ing. Jana Matějku.

Na účastníky školení čekala také velmi poutavá exkurze do Punkevních jeskyní a na lanovou dráhu Macocha, kterou zabezpečil vedoucí provozu LD Macocha Radek Hejč (S.M.K., a.s.).

Třídenní školení bylo zakončeno písemnou a ústní státní zkouškou, kterou úspěšně vykonalo 80 vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců a Asociace lanové dopravy jim z pozice autorizované osoby udělila profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy (kód: 23-059-M). Všem úspěšným absolventům školení gratulujeme!