Svaz provozovatelů lanovek a vleků ve spolupráci s Drážním úřadem jako dozorovým orgánem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008 pořádá 8 běhů školení obsluh lyžařských vleků, jejichž náplní bude:

  • Elektronická evidence provozu lyžařského vleku (kniha provozu, kniha úrazů a mimořádných událostí)
  • Legislativní předpisy a technické normy
  • Dokumentace k LV, revize, prohlídky, zkoušky, elektro, lana
  • První pomoc při úrazu na sjezdovce

Termíny a místa školení naleznete v přiložené přihlášce.

Program školení:  9:00 – 9:45 hod. – příjezd, registrace

                          9:45 – 16:00 hod. – přednášky, oběd, písemný test, závěr

Cena za školení je 500 Kč/osoba (vč. oběda), sleva pro členy SPLV je 10 % (cena školného 450 Kč). 

Termín uzávěrky přihlášek je vždy týden před konáním školení. V případě pozdního zaslání přihlášky nemůžeme garantovat přijetí účastníků na školení.