• odborné informace:

Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům zveřejněno

Směrnice o právech spotřebitelů zveřejněna v Úředním věstníku EU

Průzkum uživatelnosti Databáze pro přístup na trh uskutečnila Evropská komise ve spolupráci se společností GHK 

Sdělte své návrhy, jak snížit administrativní zátěž, kterou Evropská unie klade na podnikatele Jde např. o informace, které jsou podnikatelé v EU povinni poskytovat veřejným orgánům

Produktové pokrytí schématu všeobecných celních preferencí (GSP) - žádost o stanovisko

Návrh na změnu sazeb - poskytování cestovních náhrad

 

  • tiskové zprávy:

Regulace potravinářských výrobků vyvolala diskusi - zástupci státu, obchodníků a akademické sféry hovořili o roli a efektivitě přijímaných regulací a omezování prostoru pro rozhodování spotřebitele

Hledá se populární tvář ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner.cz aneb hon na celebritu!

OHROŽENÍ SVOBODY PODNIKÁNÍ V POHOSTINSTVÍ - nesouhlas s jednotlivými aspekty připravovaného zákazu kouření v restauracích ukázala studie SOCR ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR

Internetový soutěžní kurz zdravého životního stylu pro školáky - Hravě žij zdravě 2011

Ochrana výnosů spotřební daně vyvolala diskusi. Cesta k vyšším příjmům státního rozpočtu nevede přes neustálé zvyšování spotřebních daní, ale přes důslednější výběr a potlačování daňových úniků

Listopadové vydání časopisu Retail Info Plus - rozhovor s Petrem Bendlem; vývoj krádeží v obchodě; Symbolika GS1 DataBar; jak využít reklamní LCD displej pro rozpoznání cílové skupiny zákazníků

Seminář k problémům obchodníků v zemích střední a východní Evropy proběhl v Evropském parlamentu proběhl v Bruselu dne 8. listopadu 2011.

Slavnostní vyhlášení anket  KEMP ROKU 2011 a PENZION ROKU 2011

 

  • statisticko-ekonomický servis:

Návštěvnost hotelů v říjnu za poslední tři roky opět nejvyšší

Zdrojem poptávky nadále zahraniční obchod, spotřeba a investice v poklesu - HDP ve III. čtvrtletí 2011

Maloobchod v říjnu 2011 – růst o 1,5 % pod vlivem motorismu

Příjmy ze ZCR ve III. čtvrtletí 2011 rostly Došlo k růstu příjmů i čistého salda z příjmů a výdajů, leč za I. - III. čtvrtletí je výsledek vlivem I. pololetí nadále nízký

Zahraniční obchod v říjnu 2011 s rekordním přebytkem obchodní bilance

Konjunkturální průzkumu ČSÚ - důvěra v ekonomiku v listopadu opět poklesla

Cenová aktualita z listopadu 2011 (45. týden)

Indikátory ekonomiky, obchodního podnikání a spotřebitelských trhů

Na růst cen působí ceny potravin, bydlení (energií apod.), dopravy (pohonných hmot) a některé další jako např. léky a jejich doplatky. Míra inflace 1,9 %

Průmysl rostl reálně o 1,7 % - nové zakázky se meziročně zvýšily o 2,1 %. Ve stavebnictví byl hluboký pokles v produkci i zaměstnanosti