03.05.2017

Blíží se XXIX. Valná hromada ALDR!

25.5.2017 zasedne již XXIX. Valná hromada ALDR. Členské subjekty ALDR s právem účasti na tomto zasedání se již mohou přihlašovat prostřednictvím eshopu.

XXIX. Valná hromada Asociace lanové dopravy

kterou ve smyslu čl. VII, odst. 1 Stanov ALDR pořádá Asociace lanové dopravy, z. s.

 

Místo konání: Kulturní dům, Němčičky u Břeclavi (GPS 48°55'55.6"N 16°49'11.0"E)

Termín konání: 25. 5. 2017

Pro zájemce od 12:30 možno objednat oběd v areálu TJ

Do 13 hod. ubytování v areálu TJ

Prezence: 25. 5. 2017 (čtvrtek) od 13:00 hodin

Začátek jednání ve 14:00 hod.

Předsedající: Jakub Juračka, prezident ALDR

Předpokládaný konec jednání v 18:30 hod.

Pro zájemce možnost objednat večeři od 18:30

Společenský večer pro 1 osobu z členské organizace ZDARMA

 

Program XXIX. Valné hromady ALDR

 

14:00 – 15:00  Společný program pro členské a partnerské organizace

 

15:00 – 15:30  Přestávka na kávu 

 

15:30-18:30     Uzavřené jednání zástupců členských organizací ALDR

1.   Volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, mandátové, návrhové a volební komise

2.   Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti VH

3.   Schválení programu VH ALDR, jednacího a volebního řádu

4.   Seznámení VH s novými členy ALDR přijatými v období duben 2016 – duben 2017

5.   Zhodnocení činnosti ALDR za období 04/2016 - 04/2017

6.   Hospodaření ALDR v roce 2016

7.   Zpráva revizní komise o hospodaření ALDR s.r.o.

8.   Plán činnosti ALDR a ALDR s.r.o. na rok 2017

9.   Rozpočet ALDR na rok 2017, schválení výše členského příspěvku

10. Různé – diskuse

 

OBJEDNÁVEJTE V ESHOPU ALDR