01.07.2017

Lanová dráha Větruše pracuje na komplexní elektronické evidenci provozu

Dne 30. 6. 2017 navštívil sekretář ALDR Adam Jarmar lanovou dráhu Větruše v Ústí nad Labem. Důvodem byla plánovaná konzultace nad přípravami komplexní elektronické evidence provozu lanové dráhy.

    Dne 30. 6. 2017 navštívil sekretář ALDR Adam Jarmar lanovou dráhu Větruše v Ústí nad Labem. Lanová dráha Větruše je součástí městského dopravního systému provozovaná Dopravním podnikem města Ústí nad Labem. Důvodem byla plánovaná konzultace nad přípravami komplexní elektronické evidence provozu lanové dráhy. Kromě legislativně povinné elektronické evidence prohlídek a měření dle vyhlášky č. 177/1995 Sb., účinné od 1. 2. 2015, která je již součástí vedení evidence provozu, připravuje vedoucí provozu lanové dráhy Karel Mařík přechod na komplexní elektronickou evidenci zahrnující také prohlídky a zkoušky dle POÚZ. Dalším krokem bude digitalizace dokumentace o provozuschopnosti lanové dráhy, která umožní vedoucímu provozu přehlednou správu, vzdálený přístup a také usnadní komunikaci s dozorovými orgány. Harmonogram kontrol pak umožní vlastní editaci a plánování kontrol a zkoušek dle POÚZ.

    Konzultace v Ústí nad Labem se zúčastnil také Marek Ferenc, vedoucí provozu lanové dráhy na Komáří vížku ze sousední Krupky. I zde, na této unikátní lanové dráze, bude komplexní elektronická evidence součástí vedení provozní dokumentace.

    ALDR nabízí všem českým provozovatelům lanových drah i lyžařských vleků zcela zdarma interaktivní nástroj pro elektronickou evidenci provozu, který byl vyvíjen ve spolupráci s Drážním úřadem ČR a následně obdržel certifikaci Ministerstva dopravy ČR. Členským subjektům nabízí ALDR také servis v podobě doplňujících školení a konzultací.