09.07.2018

Lanovka Českých drah na Ještěd prochází postupnou modernizací.

Železničář: Jediná visutá lanová dráha v majetku ČD, která spojuje liberecké předměstí Horní Hanychov s horským hotelem na Ještědu (1012 m n. m.), se postupně modernizuje. Podle jejího přednosty Vladimíra Štěpána v posledním půlroce vylepšili především stanici v Horním Hanychově.

„Vyměnili jsme původní laťkové dveře, které již nešly repasovat. Výměnou prošly všechny vstupní dveře z venkovních prostor, což byla podmínka pro zateplení čekárny na zimu, která nebyla dosud vytápěna. V plánu máme i zateplení celé budovy v dolní stanici, kde je kromě čekárny a osobní pokladny ještě technologické zázemí. Naším cílem je zpříjemnit zákazníkům, kterých přibývá, čekání na jejich spoj hlavně v zimním období,“ řekl přednosta Štěpán.

Zateplení čekárny
Nedávno zaměstnanci lanové dráhy svépomocí prováděli stavební práce související právě se zateplením čekárny. A navíc na nástupišti v Horním Hanychově chystají výměnu zábradlí. Provozovatel lanové dráhy se rozhodl pro výměnu zábradlí nejen v dolní, ale i horní stanici na Ještědu. Součástí různých vylepšení byla i likvidace původních dřevěných obkladů a jejich změna za umělý povrch z marmolitu, takže nyní vypadají nástupiště již na první pohled lépe. Zároveň zmizely nevzhledné stavební otvory nad čekárnou v Horním Hanychově, takže při jízdě z Ještědu už naštěstí není vidět izolace stropu a nekazí tak dobrý dojem ze zážitkové jízdy lanovou dráhou. V dubnu se také na lanovce uskutečnila pravidelná jarní revize, která se prodloužila na dva týdny. Důvodem byla výměna přítažného lana. Podobná kontrola lan a celého zařízení se koná dvakrát do roka. Ta jarní je nicméně jednodušší než podzimní příprava na sezonu.

V podzimních měsících se při výluce sundává vždy jedna kabina, protože se na lanech musí zalít nové koncovky, zkontrolovat závěs kabiny a k tomu provést defektoskopii celého závěsu a čepů. Případné trhliny v závěsu je nutné opravit a vadné čepy vyměnit. Všechny tyto práce trvají podle náročnosti deset až dvanáct dnů. Letos na jaře technici vyměnili přítažné lano, jež vydrželo provoz celých dvanáct let. Na lanové dráze jsou hned tři druhy lan – nosná, vyměněná v roce 2011, tažná, která jsou nová z předloňska, a letos došlo také na přítažné. Tím má lanová dráha na několik let vystaráno. Dne 27. června oslaví 85. výročí zahájení provozu.

 

Autor:MARTIN HARÁK

Zdroj: zeleznicar.cd.cz