22.03.2016

Ministryně jednala se zástupci Fóra cestovního ruchu o rozvoji cestovního ruchu u nás

14. března 2016. Praha: Ministryně regionálního rozvoje Karla Šlechtová, do jejíž gesce spadá také cestovní ruch, potvrdila zájem o tuto problematiku a zejména pak o jeho rozvoj v České republice. Na půdě Ministerstva pro místní rozvoj se proto uskutečnilo její vzájemné jednání za přítomnosti náměstkyně Kláry Dostálové a ředitele kabinetu Lukaszem Kryńským s nejvýznamnějším sdružením cestovního ruchu v České republice, s Fórem cestovního ruchu.

     Fórum cestovního ruchu ČR, sdružující největší členskou základnu asociací a organizací cestovního ruchu, zastoupené panem předsedou Viliamem Sivekem, místopředsedy Pavlem Hlaváčem, Martinem Plachým a dále Kamilem Schaumannem, Jakubem Juračkou a Pavlem Klapušem, informovalo paní Ministryni o vnímaném stavu cestovního ruchu z pozice podnikatelů a živnostníků. Hlavním důvodem bylo posílit spolupráci mezi nejvýznamnější platformou cestovního ruchu a informovat o palčivých otázkách, které prolínají životem organizací působících v průmyslu cestovního ruchu u nás. Během setkání zaznělo také téma Českého systému kvality služeb, který je realizován v rámci projektu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Zástupci upozornili na důležitost tohoto systému kvality, jehož exekutiva byla v současné době přenesena na Centrálu cestovního ruchu České republiky, Czech Tourism. Hovořilo se i o fungování Czech Tourismu ve vztahu k podnikatelům a o řízení cestovního ruchu u nás.

     Během dvouhodinového jednání Karla Šlechtová nastínila zúčastněným stranám své postoje na další možnou spolupráci a utvrdila tak všechny přítomné o důležitosti rozvoje a fungování cestovního ruchu v České republice. Pan předseda Viliam Sivek ji na závěr setkání poděkoval jménem Fóra cestovního ruchu za čas a zájem o komunikaci s podnikateli a profesními sdruženími.