Ohlédnutí za odborným seminářem pro revizní techniky UTZ.

Ve dnech 2.-3. 10. 2017 proběhl v Harrachově odborný seminář pro osoby odborně způsobilé k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ.

    

     Účastníci odborného semináře diskutovali nad aktuální problematikou spojenou s legislativou upravující provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ. Již tradičně se výkladu legislativní oblasti ujali pracovníci Drážního úřadu a Ministerstva dopravy ČR. Velkým přínosem byly pro účastníky především poznatky a nedostatky z výkonu státního dozoru ve věcech drah. Metody defektoskopie, kontroly, záplety ocelových lan a v neposlední řadě také kritéria vyřazení přednesl ve svém příspěvku Miroslav Mádr (Technické laboratoře Opava).