10.10.2017

Proběhl odborný kurz pro montéry ocelových lan.

Ve dnech 4.-6. 10. 2017 proběhl v Harrachově odborný kurz zakončený státní zkouškou pro získání profesní kvalifikace Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy.

 

Třídenního intenzivního kurzu se zúčastnilo na 30 uchazečů, kteří absolvovali jak odborné přednášky zahrnující především legislativu a technické normy související se zaplétáním ocelových lan a zaléváním koncovek ocelových lan, v praktické části si pak osvojovali základní dovednosti zaplétání ocelových lan.

V technickém zázemí, jehož prostory pro potřeby tohoto kurzu poskytl Sportovní areál Harrachov, a.s., měli účastníci možnost shlédnout ukázky zápletů od opravdových špiček v tomto oboru: Ivo Dvořáček, Milan Goč, Josef Košťál či Petr Udatný.

Velkým přínosem pro všechny zúčastněné byla návštěva předního technika společnosti Redaelli Davide Rossiniho, který ve svém příspěvku představil nejen technologii výroby ocelových lan a související evropské normy, ale především v rámci bohaté diskuse reagoval na četné dotazy z praxe.

ALDR si také velmi váží spolupráce s Drážním úřadem, jehož zástupci se zúčastnili obou vzdělávacích akcí konaných v tomto týdnu Harrachově.

Složením státní závěrečné zkoušky získali účastníci profesní kvalifikaci Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy (kód 23-057-H) v rámci Národní soustavy kvalifikací. Seznam držitelů této profesní kvalifikace bude v dohledné době uveřejněn na webu ALDR i Drážního úřadu.

Gratulujeme všem, kteří úspěšně vykonali státní zkoušku, a přejeme mnoho úspěchů v profesní kariéře montérů ocelových lan!