Termín: 15.10.2020 - 16.10.2020

Místo konání: Harrachov, hotel Skicentrum

ASOCIACE LANOVÉ DOPRAVY VÁS ZVE NA ODBORNÉ KURZY

ZAPLÉTÁNÍ OCELOVÝCH LAN A ZALÉVÁNÍ KONCOVEK OCELOVÝCH LAN

PRO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DOPRAVY

S MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE „MONTÉR OCELOVÝCH LAN“

 

Na základě legislativních změn spojených s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES pořádá Asociace lanové dopravy ve spolupráci s Drážním úřadem ČR ve dnech 15. - 16. 10. 2020 odborné kurzy s možností získání profesní kvalifikace Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy (kód 23-057-H dle Národní soustavy kvalifikací)

Podrobné informace o profesní kvalifikaci a požadavcích na závěrečnou státní zkoušku naleznete ve standardech pro tuto profesní kvalifikaci: www.narodnikvalifikace.cz

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Hotel Skicentrum***, Harrachov 225,512 46 Harrachov, GPS: 50°46'11.396"N, 15°25'53.263"E (50.7698322N, 15.4314619E), www.hotelskicentrum.cz


UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

Ubytování včetně plné penze je zajištěno v hotelu Skicentrum v jedno/dvoulůžkových pokojích vlastním sociálním zařízení, TV/SAT, bezdrátové připojení k internetu.

 

NABÍZENÉ ODBORNÉ KURZY:

KURZ ZAPLÉTÁNÍ OCELOVÝCH LAN PRO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DOPRAVY

15. 10. 2020 jednodenní kurz zakončen státní zkouškou

KURZ ZALÉVÁNÍ KONCOVEK OCELOVÝCH LAN PRO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DOPRAVY

16. 10. 2020 jednodenní kurz zakončen státní zkouškou

KOMPLEXNÍ KURZ MONTÉR OCELOVÝCH LAN PRO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DORPAVY

15. -16. 10. 2020 dvoudenní kurz (zaplétání, zalévání) zakončen státní zkouškou

 

CENY KURZŮ: viz přihláška

 

OBSAH KURZŮ:

Odbornými lektory a zástupci Drážního úřadu ČR budou přednesena vybraná témata zejména s důrazem na legislativu. Předpokládá se znalost technických norem z oblasti splétání ocelových lan a zalévání koncovek ocelových lan, náležitostech technické dokumentace o zápletu lana/zalití koncovky, dále bezpečnosti práce, poskytování první pomoci.

Praktická výuka bude zaměřena na pracovní postupy a techniku zaplétání ocelových lan a zalévání koncovek ocelových lan.

 

DŮLEŽITÉ:

Každý účastník je povinen mít s sebou:

·        Ochranné rukavice

·        Ochranný pracovní oděv

·        Pevnou obuv

·        Bezpečnostní brýle nebo plexi-štít

 

Přihláška

Připojené soubory

!VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZAŠLETE OSKENOVANÉ NA INFO@ALDR.CZ NEJPOZDĚJI DO 10. 9. 2020!