27.05.2020

TZ FCR: Zástupci FCR jednali s panem prezidentem o cestovním ruchu

Cestovní ruch se v České republice propadne o více než 50%, cizinci zde neprospí na 27 milionů nocí v českých hotelích a penzionech, nenavštíví restaurace a další atraktivity. V reálných číslech to znamená ztrátu tržeb v hodnotě 157 miliard korun.

 

Cestovní ruch se v České republice propadne o více než 50%, cizinci zde neprospí na 27 milionů nocí v českých hotelích a penzionech, nenavštíví restaurace a další atraktivity. V reálných číslech to znamená ztrátu tržeb v hodnotě 157 miliard korun. Pro představu: do veřejných rozpočtů tak letos z turismu nepřiteče ve srovnání s rokem 2019 nejméně 70 miliard korun. Přičemž nejsou započteny výdaje státu spojené s možným zánikem až 200 000 pracovních míst.

Naději, že tyto ztráty mohou nahradit Češi cestováním po vlastní zemi, vyvrací poslední analýzy. Aby český turista nahradil zahraničního, musel by čerpat až 8 týdnů dovolené ročně a navíc v rodinných rozpočtech vyšetřit na cestování minimálně 25 000 korun navíc.

O následcích, které pandemie Covid-19 zanechává na oblasti cestovního ruchu, dnes na Hradě informovali zástupci Fóra cestovního ruchu ČR prezidenta Miloše Zemana. Prezident si uvědomuje přínos cestovního ruchu pro rozvoj měst i regionů a jeho pozitivní vliv na zaměstnanost. Ocenil aktivní přístup Fóra cestovního ruchu, které se snaží přicházet s praktickými plány na snížení negativních dopadů viru na hospodářství země. Současně prezident upozornil, že za negativní jev považuje „protiruskou a protičínskou hysterii, která ohrožuje budoucí příliv zahraničních turistů z těchto destinací“. „Přitom právě turisté z Ruska a Číny patří mezi pět největších zdrojových trhů pro Českou republiku,“ řekl prezident.

Fórum cestovního ruchu, největší podnikatelský spolek v odvětví s více než 7500 členy, vítá nová krizová opatření schválená vládou. Snížení sazby DPH u ubytování a služeb cestovního ruchu na 10 % navrhlo Fórum CR již v březnu v Záchranném plánu cestovního ruchu, které připravilo ve spolupráci s dalšími hlavními svazy. ČR tak srovnává krok s okolními zeměmi, kde stejná nebo nižší sazba DPH na tyto služby platí již delší dobu.

K zabránění větší zkázy, jež by negativně ovlivnila města, regiony, lázeňství či dokonce i domácí turistiku v nejohroženějších oblastech vůbec, ale dosavadní kroky vlády ještě nestačí. Fórum cestovního ruchu ČR apeluje na vládu, aby pokračovala v úsilí účinně podpořit cestovní ruch a přijala i další opatření, které Fórum navrhlo v Záchranném plánu. Žádáme zejména o:

  • Stimulační program pro podporu domácího cestovního ruchu formou státního příspěvku ve výši 5.000 Kč na dovolenou v Česku pro významnou část obyvatelstva, která bude pro tento účel vládou vybrána.
  • Významné posílení rozpočtu státní agentury CzechTourism za účelem realizace marketingové podpory domácího cestovního ruchu a ve druhé polovině roku také zahraničního příjezdového ruchu. Současně bude nutné zkoordinovat všechny marketingové aktivity státních organizací a samospráv, aby nedocházelo k neúčelnému vynakládání finančních prostředků.
  • Přípravu programu Národní podpory cestovního ruchu, který by podpořil nejvíce postižené regiony a segmenty cestovního ruchu a připravil koncepci dlouhodobé konkurenceschopnosti a zákona o cestovním ruchu; tato koncepce by zajistila dlouhodobou koordinaci cestovního ruchu, jeho financování a zajištění dostatku kvalifikovaných pracovních sil.

Zdroj: Fórum cestovního ruchu ČR