Termín: 24.11.2012 08:00

Místo konání: hotel Stráž u Jablonce nad Jizerou

Každoroční školení obsluh lyžařskýcch vleků objednáte nově v e-shopu

Obsahem školení pořádaného ALDR ve spolupráci s Drážním úřadem jsou minimálními požadavky na lyžařské vleky, podmínky pro schválení způsobilosti LV, legislativa týkající se provozu LV, zásady bezpečnosti práce na vleku a základy první pomoci. Lektory na jednotlivých seminářích jsou osoby odborně způsobilé k provádění revizí, prohlídek a zkoušek pověřené k této činnosti ALDR. Výstupem ze školení bude osvědčení o proškolení vydané ALDR. Dozorové orgány (ČOI, SUIP) budou při kontrolách v lyžařských areálech akceptovat pouze tyto certifikáty.

Obsah přednášek je na všech seminářích stejný. Cena za školné platí pouze pro objednávky prostřednictvím e-shopu. Při platbě přímo na místě je bez registrace přes e-shop vzhledem k organizačním komplikacím jednotná cena 850 Kč na osobu.

HORSKÝ HOTEL STRÁŽ
Končiny 54, 512 43 Jablonec nad Jizerou
Telefon: +420 481 522 317
E-mail: hotelstraz@iol.cz
Web: www.hotelstraz.cz