Asociace lanové dopravy s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 1912/3,130 00 Praha 3, IČ: 252 56 106

 

Pověření pro určená technická zařízení, která nejsou stanovenými výrobky, podle § 47 odst. 4 zákona o dráhách  a  po zásahu do zařízení podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 100/1995 Sb.:

a) elektrická zařízení lanových drah,

b) strojní a mechanická zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah,

c)  lyžařské vleky.

 

Č.j.: MD-34399/2021-130/6 (podle § 47 odst. 4 zákona o dráhách)                                                       

Platnost do 19. června 2026

 

Č.j.: : MD-34399/2021-130/5 (podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 100/1995 Sb.)                                                  

Platnost do 19. června  2025   

 

Kontakt:

info@aldr.cz

+420 233 552 302

____________________________________________________________________________________________________

 

POTŘEBUJI PROVÉST TPZ PO ZÁSAHU DO KONSTRUKCE (§6):       

1) Objednavatel TPZ vyplní objednávku, kde specifikujete rozsah TPZ na konkrétním dopravním zařízení

2) Objednávku zašle kanceláři ALDR na info@aldr.cz

3) Kancelář ALDR dle rozsahu práce a lokality stanoví individuální cenovou nabídku

4) Objednavatel TPZ zprostředkuje v elektronické podobě veškerou technickou dokumentaci uvedenou v objednávce

5) Po prostudování dokumentace navrhne kancelář ALDR termín provedení TPZ

6) O provedené TPZ je vyhotoven protokol, který kancelář ALDR zašle provozovateli i příslušnému dboru Drážního úřadu ČR  

Připojené soubory

 

POTŘEBUJI PROVÉST TPZ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (§47):

1) Objednavatel TPZ vyplní objednávku, kde specifikujete rozsah TPZ na konkrétním dopravním zařízení

2) Objednávku zašle kanceláři ALDR na info@aldr.cz

3) Kancelář ALDR dle rozsahu práce a lokality stanoví individuální cenovou nabídku

4) Objednavatel TPZ zprostředkuje v elektronické podobě veškerou technickou dokumentaci uvedenou v objednávce

5) Po prostudování dokumentace navrhne kancelář ALDR termín provedení TPZ

6) O provedené TPZ je vyhotoven protokol, který kancelář ALDR zašle provozovateli i příslušnému dboru Drážního úřadu ČR

Připojené soubory

Akce

01.09.2024 - 30.09.2024

Pec p. Sněžkou, září 2024

Školení elektro LD