Asociace lanové dopravy, z.s. (ALDR ČR) je nezávislou, nepolitickou, samostatnou a nedotovanou organizací, která profesionálně sdružuje provozovatele lanové dopravy, podnikatele na horách a některé horské městské a obecní úřady, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Asociace vznikla 25. dubna 2012 změnou názvu z původní organizace Svaz provozovatelů lanovek a vleků (SPLV). Ten byl založen v červnu roku 1990 v Harrachově a v době svého vzniku měl 28 členů. Asociace k dnešnímu dni sdružuje více než 140 členů, někteří z nich vlastní i několik lyžařských areálů, proto je dopad činnosti ALDR na členskou základnu zesílený a aktivity ALDR pokrývají celou Českou republiku.

Svojí činností ALDR plně navazuje na působení SPLV.

Hlavními činnostmi jsou:

  • informační a propagační činnost - činnost směřující k podpoře lanové dopravy a turismu v ČR, pravidelně vydává Informační bulletin, měsíčník pro své členy a ostatní zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, na svých webových stránkách pravidelně publikuje nejnovější informace, které se týkají činnosti asociace, horského průmyslu, ale i turismu v ČR obecně
  • koordinační činnost – koordinuje společné aktivity svých členů, připravuje návrhy na specializované hromadné projekty
  • zvyšování kvalifikace a odbornosti – pořádání vzdělávacích seminářů, kurzů a konferencí
  • pomáhá řešit aktuální problémy členů asociace
  • právnická činnost – zajišťuje specifikaci norem potřebných pro provoz lyžařských areálů, vytváří podmínky pro zajištění právní analýzy a právní pomoci členům asociace, sleduje změny v české a evropské legislativě
  • spolupracuje s dalšími institucemi a společnosti z oblasti cestovního ruchu

Asociace také reprezentuje zájmy subjektů českého horského průmyslu na mezinárodních setkáních a veletrzích, navazuje zde důležité kontakty a veškeré získané poznatky předává svým členům. ALDR je také jedním ze zakládajících členů Fóra cestovního ruchu, které je založeno v souladu s koncepcí cestovního ruchu 2014 – 2020, schváleného vládou v roce 2013.

ALDR má mimo stálé členy i partnerské organizace a instituce, kterými jsou: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Drážní úřad a další. ALDR se v rámci projektu NSP/NSK podílí na tvorbě kvalifikačních stndardů v rámci Sektorové rady pro  ostatní zařízení a cestovní ruch. ALDR je členem několika pracovních skupin, které např. pomáhají s tvorbou nové legislativy, proto Drážní úřad nebo Ministerstvo dopravy využívají jejich zkušeností. Od roku 2011 je členem evropské lanovkářské asociace FIANET, která sdružuje lanovkářské asociace jednotlivých zemí a podílí se na tvorbě zákonů EU.  Díky tomuto členství má ALDR přístup k důležitým informacím, které pak mohou konzultovat se spolupracujícími orgány v ČR a pomáhat tak vytvářet lepší legislativní podmínky pro subjekty působící v horském průmyslu.

Nejvyšším orgánem ALDR je Valná hromada složená ze všech řádných členů ALDR. Valná hromada volí představenstvo složené z 8 zástupců jednotlivých pohoří v ČR – Krkonoše, Krušné hory, Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky, Šumava a Beskydy, ostatní provozovatele mimo níže vyjmenovaná pohoří zastupuje v představenstvu prezident ALDR pan Jakub Juračka. Představenstvo zodpovídá členské základně za plnění přijatého programu mezi jednotlivými jednáními Valné hromady, které se konají minimálně jednou ročně.

 

Akce

22.02.2019

Praha, Střední hala veletrh Holiday World

KONFERENCE: JAK NA ELEKTRONICKOU EVIDENCI TRŽEB V CESTOVNÍM RUCHU?