04.12.2015

Anketa TTG: Se členy Fóra cestovního ruchu o legislativních otázkách

Český cestovní ruch se v současné době dostal do období probíhajících i chystaných legislativních změn. Členů Fóra cestovního ruchu, které představuje nejsilnější sdružení podnikatelských subjektů v tomto oboru u nás, jsme se proto zeptali, jaké problémy v legislativě se jich nejvíce dotýkají.

1. Jaké problémy v legislativě cestovního ruchu vás nejvíc pálí, které z nich se týkají především vás a ve kterých postupujete jednotně za celé Fórum CR?

2. Jak důležitý je pro vás zákon 159/99 a jak jste spolupracovali a spolupracujete na jeho projednávání v Senátu a Poslanecké sněmovně?

3. Jaký je váš názor na potřebnost zákona o cestovním ruchu?

 

Jakub Juračka

Asociace lanové dopravy o. s.

1. Za provozovatele lanových drah a lyžařských vleků mohu konstatovat, že pro nás jsou některé problémy velmi specifické a Fórum CR je tady od toho, aby řešilo průsečíky velké většiny oborů pracujících v cestovním ruchu. Tyto průsečíky nacházíme: a) zákon o cestovním ruchu, který měl vzniknout na základě koncepce státní politiky cestovního ruchu, schválené vládou dne 27. 3. 2013, usnesením vlády č. 220. Tento zákon by měl definovat financování dle této koncepce – Fórum CR je založeno přesně dle této koncepce a je smutné, že podnikatelské subjekty a asociace si tuto koncepci berou za svou více než současné vedení MMR. Zákon by měl konečně říci, že cestovní ruch je průmysl jako každý jiný. Cestovní ruch zaměstnává významnou část populace, služby jsou nejnáročnější právě na lidský faktor. b) Zastavit zvyšování DPH a vrátit základní sazbu na 5 % (skokové zvýšení na 15 % většina poskytovatelů služeb nasála do sebe a ceny nezvedla). c) Jako jediný obor investující řádově miliardy ze soukromých zdrojů, tj. provozní infrastruktura sportovišť, nejsme schopni se dopracovat k tomu, aby naše stavby a investice stály na vlastních pozemcích. Současní vlastníci, zejména stát, neumožňují nákup ani směnu pozemků, naopak zvyšují nájmy mimo reálné ceny, jedná se zejména o postoj MZe, LČR, UZSVM. Nevycházím z údivu, jaké demagogické argumenty nám stát podsouvá, „jak nejde prodat pozemky“ pod lanovkami. Ale když přijde investor z Asie, dostane tisíce hektarů v průmyslové zóně, daňové prázdniny a dotace na zaměstnance, a když se mu to přestane vyplácet, vše sbalí a bez poděkování odejde. Jak se má asi potom cítit český investor, který drží zaměstnanost v rizikových horských oblastech v podnikání závislém na počasí… a nechce nikam přesunovat své investice?

2. Pro nás tento zákon není nijak důležitý, důležité je, aby určité vlivové skupiny do tohoto zákona nepřidávaly „přílepky“ typu „Stavba nesplývá s pozemkem“ a zákon se striktně držel svého původního cíle. Jaké ty cíle jsou, nechám na kolegy z cestovních kanceláří.

3. Měl by být nastaven jasný systém řízení cestovního ruchu a jeho podpory, rozděleny kompetence mezi stát, kraje, destinace, obce, zajištěno financování této struktury, definovány zdroje, podpora a oblasti podpory, ukončeno prolínání jednotlivých skupin (stát, kraj, destinace, obce) a definovány každému jeho kompetence. Ukončena přetahovaná o peníze z CzechTourismu. A zejména, pojem „cestovní ruch“ by měl být povznesen na zákonem daný obor průmyslu, jako jsou doprava, stavebnictví, těžba nerostů a další, a zajištěna podpora financování zejména neziskového cestovního ruchu. Za nás, tedy provozovatele lanové dopravy, hlavně infocentra, nezisková infrastruktura – parkoviště, WC, propagace vně ČR, značení KČT, cyklostezky a úprava zimních běžeckých tras, cestovní ruch pro všechny (hendikepovaní) a lokální destinační organizace definované turistickou oblastí.

 

03-02

Michal Vávra

Asociace turistických regionů

1. V legislativě nás nejvíce omezuje absence zákona o cestovním ruchu, nebo jiného celostátního řešení dnešní značné neuspořádanosti a podfinancovanosti tohoto ekonomického odvětví. Členy Fóra CR se Asociace turistických regionů ČR stala hlavně proto, že i ostatní členové FCR považují tento problém za jednu z hlavních brzd konkurenceschopnosti naší země vůči okolním státům.

2. V záležitostech uvedeného zákona plně podporuji stanoviska kolegů z profesní organizace cestovních kanceláří.

3. Považuji jej na nutnou podmínku, aby České republice neujel vlak s vývojem cestovního ruchu. Jakmile začal obdobný zákon fungovat dokonce i na Slovensku, tak je evidentní, že by něco podobného šlo zavést i u nás. Ohlasy od kolegů ze Slovenska jsou přes všechny peripetie, kterých se však můžeme u nás po jejich zkušenostech účinně vyvarovat, s mírným odstupem času velmi pozitivní. Už tedy neplatí často užívaný argument, že se nelze inspirovat např. Rakouskem, protože tam neměli totalitu a centrálně řízené hospodářství.

 

03-03

Kamil Schaumann

Klastr cestovního ruchu MSK

1. Dovolím si odpovědět od konce dotazu. Co se týká Fóra CR, vzniklo jak na základě potřeb aktuální situace v cestovním ruchu, tak zcela v souladu s koncepcí státní politiky z března roku 2013. Bohužel právě stát a jeho kompetentní ministerstva kladou malý důraz na pro ně závaznou koncepci dle usnesení vlády č. 220. A to je to, co nás nejvíce „pálí“. Aktuálně málokdo při vrcholovém řízení v cestovním ruchu naslouchá slovům odborníků, jejich doporučením či upozorněním. Témat k projednáním, diskusím i činům je mnoho a nelze činit jinak než postupnými kroky. K tomu je potřeba vzájemně se respektujících partnerů, kterým Fórum CR bezesporu je. Jde jen o to, aby to takto bylo vnímáno i ze strany státních autorit, v lavicích Poslanecké sněmovny, v Senátu i na kompetentních ministerstvech.

2. Zákon 159/99 je primárně vnímaným zákonem o cestovních kancelářích. Odpovídat k této problematice jsou kompetentní hlavně zástupci cestovních kanceláří nebo agentur. Nicméně, poslední události kolem zákona 159 jen ukazují důležitost veřejné odborné diskuse nad tématy, která úředníci ze svých kanceláří málokdy dokážou pochopit, natožpak relevantně řešit.

3. Nemusí se to bezpodmínečně jmenovat „zákon“. Je však nutné vytvořit právní, jednotně závaznou normu pro všechny aktéry v cestovním ruchu. V minulosti byly návrhy zákona předloženy, zkušenosti z okolních zemí umíme vstřebávat, stále důrazněji se zvedají hlasy „pro nutnost zákona“… Pojďme se tedy sejít a začněme tvořit… a ne jen hovořit. Fórum CR je právě k tomu určené již ze své podstaty, dané nejen usnesením vlády.

 

03-04

Viliam Sivek

Asociace cestovních kanceláří ČR

1. V oblasti cestovního ruchu se aktivně pohybuji více než 40 let. Troufám si tvrdit, že dokážu reálně posoudit problémy, se kterými se v podnikání setkávám. Mění se vlády, ministři, hejtmani, starostové a jen podnikatelé zůstávají. Sem tam někde zazní proklamace, že cestovní ruch je důležitá součást národního hospodářství, ale to je vše. Fórum CR sjednotilo podnikatele a poprvé v historii České republiky je tu právní subjekt, který se zabývá výhradně cestovním ruchem. Zpracovali jsme průsečíky problémů ve všech oborech cestovního ruchu a jednohlasně jsme se shodli, že je třeba vytvořit závazné legislativní normy. Budeme-li je mít, tak přestanou řídit cestovní ruch všichni, a tedy nikdo, tak jak je tomu v ČR dosud.

2. Pro ACK ČR jako představitele cestovních kanceláří a agentur je zákon 159/199 Sb. stěžejní, protože ve své původní a hlavní části představuje základní předpis pro jejich podnikání. Při projednávání novely zákona 159/1999 jsme vznášeli připomínky a oslovovali všechny relevantní činitele dlouho a velmi intenzivně. Bohužel, na naše opětovná varování zprvu MMR ani většina poslanců nedala. A novela byla Poslaneckou sněmovnou schválena. Pojišťovny přestaly pojišťovat cestovní kanceláře. Ty tak ztratily zákonnou možnost podnikat a hrozil krach oboru. Před jednáním v Senátu jsme vyzvali AČCKA, ČAP a MMR ke společnému jednání, na kterém byl dohodnut kompromisní pozměňovací návrh, a ten jsme společně prezentovali Senátu, kde byl nakonec schválen. Nyní opět oslovujeme všechny poslance, aby na jednání sněmovny dne 24. 11. 2015 senátní návrh přijali.

3. O tom, že je bezpodmínečně nutné nastavit systémové řešení, není pochyb. Názory předkladatelů zákona se mění tak, jak se oni mění ve vedení a ve svých funkcích – tak se zákon chvilku připravuje a následně je zastaven. Právě proto, aby se konečně řešila problematika, která spojuje podnikatele s cestovním ruchem, vzniklo Fórum CR. Vzniklo na základě vládou schválené koncepce cestovního ruchu a vzniklo proto, že v naší zemi neexistoval žádný právní subjekt, který by se výhradně problematikou cestovního ruchu zabýval. Žádný Svaz obchodu a cestovního ruchu nemůže zabezpečit přes veškerou snahu, kterou má, řešení problematiky cestovního ruchu v širších souvislostech –cestovní ruch není jeho hlavní poslání. Cítím se profesí hoteliér, který má něco za sebou, a mohu si proto dovolit tuto poznámku: Je na škodu, že hoteliéři nejsou přes svůj prvotní příslib ve Fóru CR zastoupeni. Je to obrovská škoda a já pevně věřím, že na základě hlasů členské základny přehodnotí vedení AHR ČR své současné stanovisko. Ať to zní jakkoli budovatelsky, musíme si uvědomit, že stále platí to otřepané heslo „V jednotě je síla“, a já věřím, že společně toho dosáhneme víc.

 

03-05

Michal Lollok

Český spolek horských průvodců

1. Pálí nás neoprávněné podnikání ze strany jednotlivců, ale i organizací, tzv. „černých vůdců“, nebo „černých cestovních kanceláří“. Jednotlivci i společnosti, které nerespektují nastavené zákony a pravidla. Pro příklad: a) cestovní kanceláře, které na outdoorové (horské) zájezdy vysílají průvodce bez kvalifikace uložené zákonem (průvodcovská činnost horská), b) jednotlivci, spolky, kluby, které neoprávněně provádějí činnost cestovních kanceláří (bez koncese, pojištění atd.). Postrádáme i zákon o cestovním ruchu, definovaný koncepcí státní politiky cestovního ruchu schválenou vládou 27. 3. 2013.

2. Pro nás je zákon důležitý z globálního pohledu na cestovní ruch. Velká část našich členů pracuje pro cestovní kanceláře. Podporujeme profesní organizace sdružující cestovní kanceláře a agentury – přímo spolupracujeme s ACK ČR.

3. Nastavení kompetencí, odpovědnosti i ostatních pravidel je nutné pro bezproblémové fungování cestovního ruchu. Je to jeden z důvodů, proč je naše organizace aktivní v činnosti Fóra CR. Pokud chceme realizovat pozitivní změny v cestovním ruchu, musíme se držet hesla „Pracujme společně“.

 

03-06

Pavel Hlaváč

Asociace TIC ČR

1. Fórum CR vzniklo jak na základě potřeb aktuální situace v cestovním ruchu, tak zcela v souladu s koncepcí státní politiky z března roku 2013. Jinak jako Fórum CR v závěrech výstupů jednáme vždy jednotně. Nejvíce nás pálí nezařazení dvou pracovních pozic Pracovník a Vedoucí pracovník turistického informačního centra do katalogu prací při MPSV a dále to, že provozování TIC není bráno jako „veřejná služba“, a to ze zcela jasného důvodu, že nejméně 85 % služeb je služba konečnému návštěvníkovi.

2. Pro A.T.I.C. ČR a členská Turistická informační centra není tento zákon až tak důležitý. Bohužel přes naši snahu dát do pozměňovacího návrhu možnost prodeje tzv. „balíčku“ turistických služeb v rámci regionu pro TIC nás nikdo nevyslyšel ani o našem návrhu s naší profesní organizací nejednal.

3. Naše profesní sdružení se 100% připojuje ke vzniku zákona o cestovním ruchu. Je jasné, že se musí stanovit odpovědnost stát–MMR–ČCCR–kraje–oblast–regiony–TIC.

 

Voleman

Stanislav Voleman

Asociace průvodců ČR

1. Naším přetrvávajícím problémem je nutnost úpravy průvodcovské činnosti buď formou převedení na vázanou živnost, nebo formou nastavení podmínek výkonu jiným právním předpisem. Úpravu průvodcovských podmínek stanovuje jak minulá, tak současná Koncepce státní politiky cestovního ruchu. Bohužel MMR v této věci dosud nic nepodniklo. V současné době vidíme pokles kvality průvodcovských služeb, kritický nedostatek kvalifikovaných průvodců a nemožnost uplatnění kvalifikovaných absolventů škol na trhu za současných podmínek. Silná průvodcovská generace z počátku devadesátých let v blízké době ukončí aktivní činnost a nedostatek kvalifikovaných odborníků bude ještě markantnější. Nelze očekávat, že by kvalifikovaní pracovníci, např. se znalostí asijských jazyků, vykonávali průvodcovskou činnost v současných podmínkách.

2. Zákon č. 159/1999 se nás samozřejmě týká, neboť současná situace destabilizuje celé podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu. Navíc MMR nám slibovalo, že úpravu průvodcovské činnosti zařadí podobně jako Horskou službu do novely uvedeného zákona. Téměř dva roky pracovala meziresortní pracovní skupina na této problematice. Bohužel MMR nakonec nenašlo odvahu naši úpravu do zákona vložit a poslancům vzkázalo, že to udělá při příští novele. Bez podpory resortního ministerstva je těžké protlačit návrh sněmovnou.

3. Jsme přesvědčeni, že zákon o cestovním ruchu či o podpoře turismu je důležitý pro stabilizaci a další rozvoj odvětví.

Bohumil Starý do ankety IMG_20151123_141001

Bohumil Starý

Asociace kempů kempů ČR

1. Naše asociace vznikla v roce 1992 a spolupracuje v současné době s 81 kategorizovanými ubytovacími zařízeními, převážně autokempinky. Má k dispozici adresy 714 objektů, které se hlásí k provozování této činnosti, ale jejich zapojení je neinteresuje, neboť garant živnostenského zákona sice požaduje označení provozovny, ale vydanou „kategorizaci“, vytvořenou ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky, KČT za garance MMR s platností od 1. 1. 2012, při vydávání živnostenských oprávnění nepožaduje. Byli jsme iniciátory a propagátory Českého systému kvality služeb v gesci MMR, jeho další osud je nám dosud neznámý. Další problém se objevil s elektronickou evidencí tržeb, náročnost na finance i odbornou obsluhu. Podílíme se na diskusi kolem úpravy místních poplatků z obsazeného lůžka a rekreačního, nelíbí se nám zvyšování těchto poplatků i návrh komplikovaného vybírání. Rovněž tak je třeba stanovit povinnost vrácení vybrané částky zpět do místa, ze kterého byl vybrán. Protože nemáme žádné stálé pracovníky a veškerá činnost je prováděna aktivisticky, hledáme svoji oporu aktivním zapojení v činnosti Fóra cestovního ruchu.

2. O tomto zákoně jsme informováni, bohužel se přímo naší činnosti netýká, a tak jsme se do jeho projednávání nezapojovali.

3. Nevím, zda to má být přímo zákon, ale je třeba se systémem organizace cestovního ruchu v České republice vážně a urychleně zabývat. Dát větší vážnost činnosti jednotlivých sdružení (asociací) provozovatelů i podpořit jejich činnost v regionech, protože znají nejlépe problémy své činnosti a navrhnou nejlepší a nejlevnější řešení. Poskytnout důvěru vzniklému Fóru cestovního ruchu, vytvořeného přímo jednotlivými odbornými asociacemi.

 

Zdroj: www.ttg.cz