09.06.2016

Bylo zahájeno setkání výrobců, distributorů a dovozců s Drážním úřadem

Němčičky 9.6.2016 - od 10:00 probíhá setkání výrobců, distributorů a dovozců s Drážním úřadem, jehož předmětem je především výklad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424.

Neformálního setkání výrobců a distributorů s Drážním úřadem se v přátelské atmosféře v Němčičkách zúčastnili přední čeští i slovenští výrobci, distributoři a dovozci technolgií zařízení pro dopravu osob-lanové dráhy a lyžařské vleky. Setkání v 10:00 zahájil prezident ALDR Jakub Juračka, zástupci Drážního úřadu ČR Ing. Petr Davídek a Ing. Vojtěch Mynář se posléze ujali výkladu a diskuse k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách. Další témata se dále budou týkat zákona 22/1997 Sb., o výrobku v úplném znění a zákona č. 90/2016 o posuzování shody.