Čerstvé informace o upřesnění postoje dozorových orgánů při kontrole lihovin resp. odpovědi na nejčastější otázky, ze kterých vybíráme:

...

13. Musí mít lihovina samostatný rodný list na každou jednotlivou šarži?

Prohlášení provozovatele potravinářského podniku (PPP) o lihovině (tzv. rodný list), která je předávána jinému PPP, může obsahovat výčet více šarží, ze kterých byla celková dodávka sestavena, včetně více analytických zpráv. (pozn.: toto je novinkou, kdy i ve formuláři 3b není nutné uvádět jednu šarži, ale je možné uvést také rozpětí)

 

14. Musí mi jakožto podnikateli vydat velkoobchod/řetězec vždy formulář 3b? Některé velkoobchody/řetězce toto odmítají.

...Je zapotřebí zmínit, že je zcela věcí dodavatelsko-odběratelských vztahů, zda dochází k prodeji lihovin v režimu B2B (tzn. provozovatel prodává provozovateli) nebo B2C (provozovatel prodává spotřebiteli). (pozn.: znamená to tedy, že není možné, aby někdo nutil maloobchodníka ale ani velkoobchodníka, aby prodával dalšímu podnikateli lihoviny)

 

Podrobněji také na www.socr.cz viz Nejčastější dotazy ke kauze metanol zodpovězené SZPI

 

Pro úplnost vybírám z Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o klasifikace živností, ze kterého jasně vyplývá, že maloobchod prodává konečnému spotřebiteli nikoli podnikateli:

Činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti (velkoobchod) a činnosti spojené s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží (maloobchod). Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument82761.html

 

další články k Tématu Prohibice