25.10.2016

Deklarace o partnerství a spolupráci mezi ALDR a A.T.I.C.

Dne 20.10.2016 byla v Mariánských Lázních u příležitosti jednání členského fóra Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) podepsána deklarace o partnerství a spolupráci mezi A.T.I.C. a ALDR.

   Dne 20.10.2016 byla v Mariánských Lázních u příležitosti jednání členského fóra Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) podepsána deklarace o partnerství a spolupráci mezi A.T.I.C. a ALDR. Jejich čelní představitelé Jakub Juračka - prezident ALDR a Pavel Hlaváč - prezident A.T.I.C. se v deklaraci, jejíž cílem je navázání vzájemné efektivní spolupráce při rozvoji cestovního ruchu v České republice, zavázali ke vzájemné výměně informací a zkušeností z oblasti cestovního ruchu, společné propagaci služeb a především ke společným aktivitám vedoucím k naplňování Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky na období 2014 – 2020, schválené dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vládou České republiky.

     ALDR a A.T.I.C. mají již dlouhodobě společné zájmy vedoucí k rozvoji cestovního ruchu v České republice, což dokazuje fakt, že obě tyto asociace stály u zrodu Fóra cestovního ruchu ČR.