31.07.2016

Drážní úřad změnil logo, v červenci pak spustí nový web.

Drážní úřad změnil logo a chystá se i na spuštění nových webových stránek. Důvodem je zastaralost webu a celkově nevyhovující struktura současných stránek.

Vedení úřadu po zvážení jednoznačně dospělo k názoru, že je potřeba zlepšit a zjednodušit prostorovou orientaci návštěvníků webových stránek Drážního úřadu. Proto zahájilo proces obměny webu. S tímto krokem souvisí i změna loga, které úřad dosud používal.

Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář shrnuje důvody změn: „Návštěvník musí u současných zastaralých stránek vynaložit hodně energie, aby nalezl informaci, o kterou má zájem. S tím se nemohu ztotožnit. Proto jsem rád, že nově připravované webové stránky budou nejen pro naše partnery, ale i pro náhodné návštěvníky, srozumitelné a přehledné. Ruku v ruce jsme se rozhodli i pro změnu letitého symbolu úřadu. Ten předchozí byl sice jednoduchý, avšak zcela neodpovídal pravidlům pro loga.“

Nové logo je výsledkem kombinace písmen označující úřad (DÚ – Drážní úřad) a obrazového prvku, který představuje část okřídleného kola, známého symbolu železnice. Písmeno D pak uvnitř obsahuje symbol státnosti – českého lva. Webové stránky by měly být spuštěny v druhé polovině července.

Zdroj: www.ducr.cz