08.07.2020

Legislativní rada AMSP v podpoře cestovního ruchu

Dne 30. června 2020 se uskutečnilo mimořádné zasedání Legislativní rady AMSP, kterého se z pozice místopředsedy Fóra cestovního ruchu zúčastnil prezident ALDR Jakub Juračka.

Dne 30. června 2020 se uskutečnilo mimořádné zasedání Legislativní rady AMSP, oficiálního připomínkového místa v rámci legislativního procesu, v zájmu malých a středních podniků.

Zasedání bylo svoláno i v důsledku personálních změn Legislativní rady AMSP, kdy odešel z rady její místopředseda a tajemník. Na mimořádné schůzi proto proběhlo seznámení se s novými zástupci rady a dohodl se nový plán práce.

Zasedání se účastnil za Fórum cestovního ruchu, stálého člena rady, místopředseda Jakub Juračka. Na zasedání pan místopředseda mj. opětovně upozornil na Záchranný plán podpory cestovního ruchu FCR, ale i potřebu 10% DPH na služby v cestovním ruchu. Nadále připomněl potřebu dostupnosti technických norem zdarma pro profesionály v oboru.

 

Zdroj: www.forumcr.cz