04.04.2018

Ministerstvo zemědělství NEBUDE zavádět platbu za odběry vody pro zasněžování.

Dne 4.4.2018 proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jednání, kterého se zúčastnil prezident ALDR Jakub Juračka, předseda Zemědělského výboru Ing. Jaroslav Faltýnek a zástupci Ministerstva zemědělství. Tématem bylo projednání údajného záměru zpoplatnit českým skiareálům odběr vody pro technické zasněžování.

     Dne 4.4.2018 proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jednání, kterého se zúčastnil prezident ALDR Jakub Juračka, předseda Zemědělského výboru Ing. Jaroslav Faltýnek a zástupci Ministerstva zemědělství. Tématem bylo projednání údajného záměru zpoplatnit českým skiareálům odběr vody pro technické zasněžování.

     Z jednání vyplynulo, že zprávy v médiích, které vyvolaly obavy provozovatelů ohledně údajného záměru zpoplatnit odběr vody pro technické zasněžování,  jsou neopodstatněné, a všichni zúčastnění se shodli na tom, že zpoplatnit něco, co není spotřebováno, nýbrž jen zadržováno po dobu mezi změnami dvou skupenství, je těžko obhajitelné .

     Jsme velmi rádi, že Ministerstvo zemdělství splnilo svůj slib z raního jednání a dementovalo záměr zpoplatnit odběr povrchových vod pro účely technikého zasněžování a ještě v tentýž den bylo toto stanovisko odvysíláno v Událostech České televize.

Velmi si vážíme progresiviního přístupu předsedy Zemědělského výboru Ing. Jaroslava Faltýnka a děkujeme za rychlé jednání a účinné kroky.

 

 

Aktualizace 6.4.2018

Ministerstvo zemědělství na svém webu oficálně dementovalo záměr zpoplatnit odběr vody pro technické zasněžování:

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/zavedeni-platby-za-odbery-povrchove-vody.html

 

Aktualizace 15.4.2018

Kancelář ALDR obdržela písemné vyjádření předsedy Zemědělského výboru Ing. Jaroslava Faltýnka, které je k dispozici v členské sekci portálu ALDR