Ohlédnutí za XXVIII. Valnou hromadou ALDR

Dne 9. 6. 2016 proběhla již tradičně v Němčičkách u Břeclavi Valná hromada ALDR, z.s.

      Dne 9. 6. 2016 proběhla již tradičně v Němčičkách u Břeclavi Valná hromada ALDR, z.s. Uzavřenému jednání zástupců členských organizací předcházela společná část, v rámci které vystoupil Ing. Ondřej Havlíček (Cautus,s.r.o.), který přítomným představil dotační tituly pro následující období, kterými lze pokrýt výstavbu návazné infrastruktury lyžařských středisek, stroje na úpravu sjezdových tratí/běžeckých tras, systém zasněžování, ale také letní aktivity. V rámci spolupráce s ALDR byly nastíněny velmi výhodně podmínky pro dotační servis od úvodních strategií až po samotnou realizaci i právní služby.

     Zástupci členských organizací ALDR s právem účastnit se uzavřeného jednání vzali na vědomí činnost ALDR za uplynulé období, schválili plán činnosti pro nadcházející rok a rozhodli o zvýšení členského poplatku na rok 2017 ve výši 5 900 Kč. Pro příští zasedání Valné hromady 2017 byly opět odhlasovány Němčičky u Břeclavi.

     Ke dni 1. 6. 2016 členská základna ALDR představuje 147 subjektů313 lyžařských vleků s celkovou šikmou délkou přes 140km, 47 lanových drah s celkovou délkou přes 40km a více než 260 km sjezdových tratí.

Ing. Moudrý slavil s účastníky valné hromady

     Při příležitosti konání Valné hromady oslavil Ing. Vít Moudrý své kulaté narozeniny. Jakub Juračka, který za všechny přítomné gratuloval, zdůraznil kromě profesní roviny, kdy Ing. Moudrý založil a poté dvanáct let vedl tehdejší Svaz provozovatelů lanovek a vleků (SPLV), také rovinu osobní, za niž si ho nejen všichni přítomní gratulanti váží. V duchu této příjemné události se nesl celý společenský večer.