13.05.2012

Povinný kurz je na cestě ke zrušení

V průběhu dnešního 2. čtení schválila Poslanecká sněmovna návrh poslance Michala Doktora, který doporučil zrušit povinné absolvování certifikovaného kurzu České národní banky (ČNB), který je určen obsluze služby cash back.

Vážení členové,

 

v průběhu dnešního 2. čtení schválila Poslanecká sněmovna návrh poslance Michala Doktora, který doporučil zrušit povinné absolvování certifikovaného kurzu České národní banky (ČNB), který je určen obsluze služby cash back.

Schválením tohoto návrhu došlo ke zrušení povinnosti zajistit podnikatelům v retailu, cestovním ruchu a dalších službách certifikovaný kurz ČNB příslušných zaměstnanců. Dle odhadů by se tak mohly ušetřit u provozovatelů relevantních služeb desítky miliónů korun. Byl tak učiněn velmi důležitý krok k rozumnému zamezení vynakládání nadbytečných nákladů a zabráněno komplikacím a snaze po nic neřešící avšak nákladné certifikaci školení.

Zúročila se tak velmi důkladná a intenzivní snaha Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k zablokování předchozího, do zákona dodatečně vsunutého návrhu, který by se v případě schválení stal nejen administrativní bariérou, ale znamenal by pro obchodníky a podnikatele v cestovním ruchu značné finanční, časové a organizační zatížení. Do procesu předchozích jednání se Svazu podařilo zapojit média (články, interwiev v televizi, tiskové konference a tiskové zprávy); stejně tak se Svazu podařilo věc úspěšně projednat i s vedením Ministerstva financí (příslušná odpověď ministra financí byla dána členům Svazu na vědomí). Ministr doporučenou změnu při dnešním hlasování doporučil.

Věřme, že tento počin bude následně završen až do zdárného uzákonění.

 

S pozdravem

 

Ondřej Hudi

manažer pro projekty a vnitřní záležitosti

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR