23.04.2018

Proběhla neformální panelová diskuse dozoru nad trhem – Drážním úřadem s výrobci a distributory DS a BP lanových drah.

Dne 20. 4. 2018 proběhla v Hotelu Červenohorské sedlo panelová diskuse dozoru nad trhem – Drážním úřadem s předními výrobci a distributory DS a BP lanových drah. Tématem byl především výklad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES, který vstoupil v platnost dne 21. 4. 2018.

Na setkání reprezentovali Drážní úřad ČR Ing. Petr Davídek - ředitel odboru UTZ neelektrických a Ing. Vojtěch Mynář - oddělení dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení, z řad výrobců a distributorů DS a BP lanových drah se zúčastnily společnosti:

DOPPELMAYR lanové dráhy, spol. s r.o.

SZZ Blahuta, spol s.r.o.

Moment, spol.s.r.o.

Tatralift, a.s.

MPS Technik

LEITNER AG / SNOWTECH s.r.o.

B+J Mikeska

LAVATECH CZ, s.r.o.

Josef Košťál

Tomáš Března

Ing. Josef Paděra

NoHo Prague s. r. o.

Oldřich Štos

Easy Control Morava spol. s r.o.

 

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že toto setkání přispělo ke zodpovězení mnoha otátek, které s sebou zmíněné Nařízení přináší.