06.06.2019

Proběhla XXXI. Valná hromada ALDR

Dne 6.6. 2019 proběhla v Říčkách v Orlických horách valná hromada ALDR.

 

Prezident ALDR Jakub Juračka zahájil jednání ve 14hod. Valná hromada probíhala standardně dle jednacího řádu, zástupci členské základny byli seznámeni s činností kanceláře za uplynulé období, novými členy, stejně tak s hospodařením ALDR a v neposlední řadě s plány pro nadcházející období.

 Zápis bude členské základně zpřístupněn v členské sekci portálu ALDR, jakmile bude stvrzen ověřovateli zápisu.