12.05.2020

Školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců

V termínu 8.-10.6.2020 proběhne periodické školení pro vedoucí provozu lanových drah a jejich zástupců na Červenohorském sedle v Jeseníkách.

ASOCIACE LANOVÉ DOPRAVY VÁS ZVE NA

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH PROVOZU LANOVÝCH DRAH A JEJICH ZÁSTUPCŮ

ve smyslu Zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Vzhledem k aktuální situaci školení proběhne za zpřísněných hygienických podmínek zahrnující zejména prvky osobní ochrany (roušky, respirátory, rukavice). Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že účastníci školení si zajistí tyto ochranné prostředky v odpovídajícím počtu a kvalitě na období 3 dnů. Taktéž bude od účastníků vyžadováno čestné prohlášení ohledně příznaků COVID-19 (ke stažení níže).

 

Termín: 8. – 10. 6. 2020 (pondělí-středa)
Místo školení: Hotel Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou 80, 788 11 Loučná nad Desnou, https://www.hotelchs.cz/


Obsah školení:

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, a změny na vozech LD.
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).
Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. a vyhlášky č. 130/2017 Sb.
Vyhláška č. 177/ 1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58 /2013 Sb. vyhlášky č. 8/2015 Sb. a vyhlášky č. 117/2017 Sb.
Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES, který vstoupil v platnost 21. 4. 2018.
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
A další aktuální témata.

Přednášející:

Zástupci Drážního úřadu ČR

Zástupci Ministerstva dopravy ČR

a další hosté.

Výstup ze školení:

Certifikát o účasti dokládající absolvování školení v plném rozsahu a seznámení s aktuální legislativou.

Státní závěrečná zkouška pro získání kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Podrobnosti o profesní kvalifikaci včetně kritérií pro úspěšné splnění naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací.

Školení probíhá v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Asociace lanové dopravy je jedinou autorizovanou osobou pro udílení profesní kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Přezkoušení držitelů profesní kvalifikace probíhá ve dvouletých intervalech.

Informace o průběhu a obsahu státní zkoušky naleznete v hodnotícím standardu profesní kvalifikace:

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1000-Vedouci_provozu_lanove_drahy/revize-1008/hodnotici-standard

K letošní státní zkoušce tedy přistoupí uchazeči, kterým bylo vydáno osvědčení v Teplicích v roce 2018 a uchazeči, kteří zatím profesní kvalifikaci nezískali.

 

Cena školení:

Školné

2.600 Kč vč. DPH členové ALDR

3.600 Kč vč. DPH ostatní subjekty

Státní zkouška

5.000 Kč vč. DPH členové ALDR (vedoucí provozu + 1 zástupce za 1 Kč)

10.000 Kč vč. DPH ostatní subjekty

Ubytování se snídaní

1592 Kč vč. DPH (2 noci) v pokojích typu STANDARD

 

1692 Kč vč. DPH (2 noci)  v pokojích typu SUPERIOR

 

Strava

1. 320 Kč vč. DPH plná penze, rautová večeře, bohaté občerstvení během přednášek

Možnost přiobjednat oběd před zahájením školení v pondělí 8.6. v ceně 230 Kč

 

Služby ZDARMA

Wi-Fi připojení v celém objektu hotelu

Parkování u hotelu

 

P R O G R A M  Š K O L E N Í

 

Pondělí 8. 6. 2020

12:00 – 14:00     Příjezd, ubytování, prezence

14:00                 Zahájení školení

14:00-19:00       Odborné přednášky

19:00                 Večeře

od 20:00            Samostudium

Úterý 9. 6. 2020

07:00-08:30        Snídaně

08:30-12:00        Odborné přednášky – dopolední blok

12:00-13:30        Oběd

13:30-15:15        Odborné přednášky – odpolední blok

15: 30 - 19:00     Doprovodný program:

Středa 10. 6. 2020

07:00-08:00      Snídaně

8:00-9:00          Odborné přednášky – ranní blok

9:00-13:00        Státní zkouška pro profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M)


Změna programu vyhrazena

JAK SE NA ŠKOLENÍ PŘIHLÁSIT?

1.Elektronická možnost přes eshop ALDR

Klikněte na odkaz níže, přihlašovací údaje do eshopu jsou totožné jako do portálu ALDR. Systém automatiicky počítá členské slevy.

2.Vyplněním přihlášky

Stáhněte si přihlášku (viz níže důležité formuláře),vyplňte a zašlete nejpozději do 20.5.2020 na info@aldr.cz

3.Přihlášení ke státní zkoušce

Stáhněte si přihlášku (viz níže důležité formuláře), vyplňte a zašlete nejpozději do 20.5.2020 na info@aldr.cz

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte kancelář ALDR na kontaktech: info@aldr.cz, +420 233 552 302, +420 773 511 051, informace podává Mgr. Adam Jarmar.

 

OBJEDNAT ŠKOLENÍ PŘES ESHOP ALDR

 

 

!!UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO PÁTKU 22. 5. 2020!!

 

Důležité formuláře:

Čestné prohlášení ohledně příznaků COVID-19

Účastníci předají čestné prohlášení při prezenci v místě školení. 

Připojené soubory

 

Přihláška ke státní závěrečné zkoušce

Účastníci, kteří budou konat státní závěrečnou zkoušku, zašlou přihlášku nejpozději do 20.5.2020 elektronicky na info@aldr.cz

 

"Papírová" přihláška na školení

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 20.5.2020 na info@aldr.cz. Faktura Vám bude zaslána obratem.

Připojené soubory