19.10.2017

Termíny podzimních školení obsluh lyžařských vleků 2017

Přinášíme Vám termíny školení obsluh LV pro podzim 2017. Již nyní je možné se přihlásit.

Školení obsluh LV 2017

Termín Oblast Místo Školitel Přihlášení
4.11.2017 sobota
Vysočina Křemešník Tomáš Března Přihlásit se
4.11.2017 sobota
Krušné hory Klíny Petr Udatný Přihlásit se
10.11.2017 pátek
Beskydy Soláň Václav Tomášek Přihlásit se
11.11.2017 sobota
Šumava Kubova Huť Tomáš Března Přihlásit se
24.11.2017 pátek
Jeseníky Červenohorské sedlo Václav Tomášek Přihlásit se
1.12.2017 pátek
Krkonoše Rokytnice-Stráž Petr Udatný Přihlásit se
2.12.2017 sobota
Krkonoše Rokytnice-Stráž Patr Udatný Přihlásit se

 

Obecné propozice:

    Obsahem školení pořádaného ALDR ve spolupráci s Drážním úřadem jsou minimálními požadavky na lyžařské vleky, podmínky pro schválení způsobilosti LV, legislativa týkající se provozu LV, zásady bezpečnosti práce na vleku a základy první pomoci. Lektory na jednotlivých seminářích jsou osoby odborně způsobilé k provádění revizí, prohlídek a zkoušek pověřené k této činnosti ALDR. Výstupem ze školení bude osvědčení o proškolení vydané ALDR. Dozorové orgány (ČOI, SUIP) budou při kontrolách v lyžařských areálech akceptovat pouze tyto certifikáty. Obsah přednášek je na všech seminářích stejný.

Prezence: 8:00 – 9:00 hod.

Začátek semináře: 9:00 hod.

Předpokládaná délka trvání semináře: 7 hod. (přednášky, diskuse, závěrečný test)

Školné pro člena ALDR: 599,- Kč vč. 21 % DPH

Školné pro nečlena ALDR: 799,- Kč vč. 21 % DPH

Účastník nepřihlášený přes e-shop zastoupeného 990,- Kč/osoba vč. 21% DPH