23.07.2019 | www.ttg.cz

TTG: CzechTourism pomůže podnikatelům

Na základě dlouhodobé úzké spolupráce mezi Fórem cestovního ruchu a agenturou CzechTourism bylo 23. července 2019 uzavřeno Memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu. Společný dokument podepsali na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR Jan Herget, ředitel agentury CzechTourim, a Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu.

 

Fórum, které prezentuje zájmy podnikatelů v cestovním ruchu, posílí spolupráci s agenturou, pro kterou je zaměření na potřeby podnikatelů jednou z priorit nové koncepce jejího působení. Vzájemná spolupráce se v budoucnu dotkne mimo jiné i legislativních procesů, zlepšování služeb a vzdělávání. „Uzavření vzájemné spolupráce, byť zatím na úrovni obecnějšího memoranda, vítáme jako krok správným směrem. Pomoc konkrétním podnikatelským subjektům cestovního ruchu by měla být jednou z priorit národní turistické centrály, aby hlasy konkrétních provozovatelů restaurací, hotelů či turistických atraktivit byly slyšet i na úrovni, která se dotýká až legislativního procesu,“ dodává k podpisu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Fórum cestovního ruchu

Fórum cestovního ruchu je největší nezávislé profesní sdružení pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně. Cílem Fóra cestovního ruchu je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn. Fórum cestovního ruchu je ustaveno v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou naplňuje. Fórum cestovního ruchu bylo založeno nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu. Zakladateli jsou Asociace cestovních kanceláří České republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců České republiky, Asociace lanové dopravy, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů České republiky, Český spolek horských průvodců a Česká asociace wellness. Členskou základu spolku rozšířila Asociace turistických regionů ČR, Klastr cestovního ruchu, Asociace bazénů a saun ČR, Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Klub českých turistů a Asociace organizací cestovního ruchu. V současné době tak sdružuje na 7500 subjektů z řad cestovního ruchu, resp. hájí zájmy 180 000 pracovníků v oboru.

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, která zajišťuje propagaci České republiky a podílí se na vytváření její image jako destinace cestovního ruchu jak v zahraničí, tak v České republice a dále svou činností přispívá k rozvoji odvětví cestovního ruchu. Při plnění tohoto účelu realizuje činnosti k zajištění koordinace propagace cestovního ruchu s aktivitami dalších státních institucí a také podnikatelských subjektů.

Zdroj: www.ttg.cz

Autor:Amara Zemplinerová