18.05.2018

V Teplicích na tři dny zavlála vlajka ALDR - proběhlo školení vedoucích provozu LD a jejich zástupců.

Ve dnech 15.-17.5. 2018 se v Teplicích v hotelu Panorama uskutečnilo školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců.

    

     Ve dnech 15.- 17. 5. 2018 proběhlo v Teplicích v Hotelu Panorama školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců. Třídenní program zahrnoval přednáškové bloky z drážní legislativy v podání zástupců Drážního úřadu ČR a Ministerstva dopravy ČR, dále pak návazných témat, mezi která byla letos nově zařazena problematika BOZP se zaměřením na provozy lanových drah.

     Na úvod školení všechny přítomné přivítal vedoucí provozu lanové dráhy v Krupce Zdeněk Saifert, jeho zástupce Marek Ferenc a vedoucí provozu lanové dráhy Větruše Karel Mařík. Asociace lanové dopravy si rovněž váží návštěvy náměstka výkonného ředitele pro dopravu Dopravního podniku města Ústí nad Labem Romana Pospíšila. Společnost Tatralift odprezentovali účastníkům školení pánové Karol Cibur a Peter Malina.

     Jako doprovodný program v letošním roce účastníci školení absolvovali hned dvě exkurze – na lanovou dráhu Větruše v Ústí nad Labem a na lanovou dráhu v Krupce.

Dne 17.5. 2018 složilo úspěšně 12 účastníků státní závěrečnou zkoušku a získali tak profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy. Gratulujeme!

     Asociace lanové dopravy děkuje Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem za zajištění exkurze a autobusové dopravy, společnosti Sport Krupka, s.r.o, jakožto hostitelskému subjektu, za vynikající podmínky a organizaci.