18.03.2016

Významné zahraniční uznání odbornosti Fóra cestovního ruchu!

Fórum cestovního ruchu uzavřelo 9. března 2016 Záštitu expertního odborného poradenství pro „Slovenský systém kvality služeb cestovního ruchu, realizovaný „Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.

Fórum cestovního ruchu České republiky přebírá záštitu nad expertním odborným poradenstvím při zavádění kvality služeb na území Slovenské republiky.

Záštita se přebírá na základě aktivního zapojení členů Fóra, tvořené profesními asociacemi, které od samého začátku zavádění kvality služeb v České republice, v Českém systém kvality služeb (ČSKS), byly hlavními aktéry při zavádění tohoto standardu. Vnášely do řízení kvality své vlastní zkušenosti i další nabytné know-how ze zahraničních misí. Podílely se a podílejí se na součinnosti technických parametrů, které jsou výchozími požadavky pro zvyšování kvality služeb dle standardu ČSKS.

Záštita při zavádění kvality služeb ve Slovenské republice, kde je realizátorem Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) a kde odbornou stránku metodik zajišťuje dodavatelská společnost ERUDIO, s.r.o., je pro Fórum cestovního ruchu České republiky ctí a mezníkem v dalším rozvoji kvality turismu ve střední Evropě.

V rámci záštity je FCR připraveno kooperovat při zavádění standardu po odborné stránce a přispět tak k dalšímu posilování spokojenosti jak tuzemských, tak zahraničních turistů. Současně vytvářet rovné podmínky v podnikání při dynamickém rozvoji služeb cestovního ruchu a lépe tak čelit zvyšujícím se nárokům klientů v turismu.