Termín: 03.11.2012

Místo konání: Hotel Avalanche Dolní Moravice

Každoroční školení obsluh lyžařskýcch vleků objednáte nově v e-shopu

Obsahem školení pořádaného ALDR ve spolupráci s Drážním úřadem jsou minimálními požadavky na lyžařské vleky, podmínky pro schválení způsobilosti LV, legislativa týkající se provozu LV, zásady bezpečnosti práce na vleku a základy první pomoci. Lektory na jednotlivých seminářích jsou osoby odborně způsobilé k provádění revizí, prohlídek a zkoušek pověřené k této činnosti ALDR. Výstupem ze školení bude osvědčení o proškolení vydané ALDR. Dozorové orgány (ČOI, SUIP) budou při kontrolách v lyžařských areálech akceptovat pouze tyto certifikáty.

Obsah přednášek je na všech seminářích stejný. Cena za školné platí pouze pro objednávky prostřednictvím e-shopu. Při platbě přímo na místě je bez registrace přes e-shop vzhledem k organizačním komplikacím jednotná cena 850 Kč na osobu.

Hotel Avalanche
Dolní Moravice, 795 01 Rýmařov
GSM: 49°59'7.389"N, 17°19'9.682"E
Telefonní kontakty
tel./fax: 554 254 099
Email:info@avalanche-hotel.cz
http://www.avalanche-hotel.cz/