24.10.2013

   Na základě množství pokládaných dotazů ze strany provozovatelů lyžařských areálů uveřejňuje ALDR odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy:

 

Otázka:  Jaké jsou náklady spojené s udělením certifikátu Klasifikace lyžařských středisek?

Odpověď: Pro členská střediska je vymezen poplatek 3000,- pro nečlenská střediska 10 000,-.

                   Veškeré informace ohledně Klasifikace lyžařských středisek naleznete na webu Centrálního    

                   registru lanové dopravy ČR http://aldr.cz/doc/klasifikace-lyzarskych-stredisek .

Otázka: Kolik stojí certifikace v rámci ČSKS?

Odpověď:  Certifikace v rámci Českého systému kvality služeb je do 30. června 2015 bezplatná.

                      Veškeré informace k Českému systému kvality služeb naleznete na www.csks.cz .

Otázka: Co když naše středisko má již předchozí Kategorizaci?

Odpověď: Klasifikace lyžařských středisek 2013 je platná ke dni 1. 10. 2013. Střediskům majícím   

                    hodnocení v rámci předchozí Kategorizace, bude toto hodnocení pro vstup do ČSKS 

                    uznáno. Dosud platná Kategorizace bude nahrazena novou Klasifikací ke dni 30. 11. 2015.

Otázka: Jaký je rozdíl nové Klasifikace oproti předchozí Kategorizaci?

Odpověď: Nová Klasifikace lyžařských středisek 2013 měří pouze technickou úroveň a vybavenost 

                    lyžařských středisek. Právě technický stav a celková úroveň jsou jedinými rozhodujícími 

                    aspekty, na něž je možné navázat udělení značky kvality.

Otázka: Jaký je postup pro udělení Klasifikace pro lyžařské středisko?

Odpověď: Lyžařské středisko požádá ALDR o udělení Klasifikace daného lyžařského střediska. Využít  

                    lze kterýkoliv z kontaktů viz. http://aldr.cz/doc/kontakty. Prvním krokem je porovnání  

                    skutečné technické úrovně lyžařského střediska s tím, co středisko deklaruje. Poté dojde  

                    k vyhodnocení dle zadaných kritérií, které probíhá automaticky v rámci systému  

                    Centrálního registru lanové dopravy ČR. Kritéra hodnocení naleznete v přiloženém   

                    souboru zde http://aldr.cz/doc/klasifikace-lyzarskych-stredisek .