05.10.2014

ALDR získala certifikát kvality

Dne 25. 9. 2014 udělil certifikační orgán v rámci Českého systému kvality služeb Asociaci lanové dopravy (ALDR) Certifikát kvality 1. stupně.

     ALDR tak prokázala, že její současná činnost je zaměřena nejen na podporu členských i nečlenských subjektů působících v oblasti horského byznysu, ale také se zavázala tyto standardy nadále zvyšovat. Každá oblast činností ALDR tak prošla podrobným rozborem a byla přijata opatření, která v budoucnu povedou ke zdokonalení všech procesů. Přijatá opatření zlepší komunikaci jak směrem ke členským i nečlenským subjektům, tak i ke koncovým zákazníkům českých hor.

Zvýšení efektivity práce umožní v budoucnu i možné rozšíření portfolia služeb poskytovaných ALDR.