06.06.2021

!Doplňující informace ke školení vedoucích provozu LD!

Aktuální proti epidemiologická opatření pro účast na školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců v Teplicích ve dnech 9.-11.6. 2021.

!Aktualizace k 6.6.2021!


Proti epidemiologická opatření pro účast na školení:

1. Při příjezdu účastník školení podepíše čestné prohlášení o tom, že je otestovaný buď PCR testem nebo antigenním testem, který není starší 48 hodin (je potřeba mít ho u sebe pro případ kontroly hygienickou stanicí).

2. Účastník školení je ve 180 denní lhůtě po prodělání onemocnění Covid-19. (je potřeba mít sebou potvrzení od lékaře)

3. Účastník školení je 22 dní po první dávce očkování (je potřeba mít u sebe kartičku s datumem)

4. Účastník školení je 14 dní po druhé dávce očkování (je potřeba mít certifikát u sebe)


 Během školení potom budou vyžadována tato pravidla:

  • Účastníci použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
  • Všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.
  • Účastníci školení si ochranné pomůcky v odpovídající kvalitě a množství zajišťují sami.

Organizátor si vyhrazuje právo při nedodržení aktuálně platných opatření nevpustit účastníka do špolečných vzdělávacích prostor nebo nepřipustit k vykonání profesní zkoušky, a to bez náhrady uhrazených poplatků za školení/ubytování/profesní zkoušku.

Tato pravidla se mohou v závislosti na vývoji epidemilogické situace měnit, účastnícu budou o změnách informováni na webu ALDR.