08.03.2019

Drážní úřad: Dopis dopravcům v souvislosti s mimořádnými událostmi

Dopis dopravcům v souvislosti s mimořádnými událostmi

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

v posledních dnech dochází ke zvýšenému počtu mimořádných událostí spočívajících v projetí návěsti zakazující jízdu drážního vozidla. Drážní úřad, kterému jako vnitrostátní bezpečnostnímu orgánu dle směrnice 2004/49/ES jsou svěřeny úkoly týkající se bezpečnosti železnic, proto apeluje na vás, provozovatele drážní dopravy, abyste se v rámci plnění svých povinností vyplývajících ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů zaměřili na:

  • Důsledné zabezpečení pravidelné školicí činnosti u všech zaměstnanců zúčastněných na zajišťování dopravního procesu, zejména s poukazem na známé opakující se chyby a upozorňovat na ně.
  • Bezpečné provozování drážní dopravy spočívající v prověření vlastních vnitřních předpisů vydaných v rámci osvědčení dopravce, zda tyto předpisy obsahují všechny prvky zajišťující bezpečné provozování drážní dopravy a zda jsou aktualizovány v návaznosti na změny předpisů celostátních a regionálních drah.
  • Zintenzivnění vnitřních kontrolních mechanismů u osob podílejících se na zabezpečení jízdy vlaku, tj. strojvedoucích a ostatního vlakového doprovodu, se zaměřením na dodržování pracovně-právních předpisů a v případě nedostatků přijetí příslušných účinných opatření.
  • Prověření zpracování turnusové služby vlastních náležitostí tak, aby byly zajištěny přestávky v práci a vyloučena nadměrná práce přesčas.
  • Možnost zavedení sankcionování viníka (v případě mimořádné události v rámci jejího vyhodnocení) dle míry jeho zavinění pozastavením platnosti osvědčení strojvedoucího, resp. jeho odnětím.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že na výše uvedené body se Drážní úřad v nejbližší době zaměří při výkonu státního dozoru ve věcech drah.

S pozdravem
Ing. Jiří Kolář, Ph.D. v. r.
ředitel Drážního úřadu

Zdroj: www.ducr.cz