10. odborný kongres Svazu provozovatelů lanovek a vleků na téma kvalita služeb v horském cestovním ruchu – tisková zpráva.

Ředitel agentury CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška

Ředitel agentury CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška

Otázku kvality služeb řeší většina odvětví cestovního ruchu a letos se na ni zaměřil i kongres provozovatelů horských středisek, který se konal v úterý 11. října 2011 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy. Motto kongresu ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE BEZ KVALITY SLUŽEB = POLOVIČNÍ ÚSPĚCH přilákalo k účasti cca 150 odborníků z horského cestovního ruchu z 58 českých lyžařských areálů. Záštitu nad kongresem převzali ministr pro místní rozvojIng. Kamil Jankovský, CzechTourism a Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR).

Účastníky přivítal Předseda Svazu provozovatelů lanovek a vleků Jakub Juračka, Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a prezident SOCR Ing. Zdeněk Juračka.

Ředitel agentury CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška seznámil posluchače s projekty agentury na letošní zimu a s přípravou nových produktů na rok 2012. Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu MMR, a Ing. Radek Chaloupka, vedoucí oddělení integrace a konkurenceschopnosti cestovního ruchuOdboru cestovního ruchu MMR, představili posluchačům Národní systém kvality služeb v cestovním ruchu. Ing. Tomáš Kulman, odborný konzultant pro cestovní ruch z HSBC Bank,varoval před akčními slevami, jež sice přinášejí krátkodobý efekt, avšak v důsledku vedou k celkovému propadu cen a s tím spojenému snížení standardu kvality poskytovaných služeb.Ing. Jan Minář ze společnosti MYLAND s. r. o., informoval o projektu „Vločka“, který ve spolupráci s Českým svazem lyžařů instaluje a staví zimní dětská hřiště do českých areálů.

Zahraniční host kongresu Mag. Klaus Grabler, výkonný ředitel společnosti Manova GmbH, pronesl velmi zajímavý a posluchači kladně hodnocený referát o výzkumu spokojenosti návštěvníků s jednotlivými službami v rakouských lyžařských střediscích a tendence vývoje návštěvnosti od roku 2002. Výsledky studie jednoznačně potvrzují nutnost zahrnout provozovatele lyžařských areálů do satelitního účtu cestovního ruchu České republiky, neboť lyžařská střediska jsou pro zákazníka při výběru lokace jeho dovolené zejména v zimní sezoně primární.

Jako velmi přínosná se ukázala závěrečná panelová diskuse, v níž zazněly postoje a úhly pohledu na kvalitu z úst významných podnikatelů zabývajících se různými službami v horském cestovním ruchu i názory z pohledu veřejnosti.

10. kongres Svazu provozovatelů lanovek a vleků se po několika předchozích ročnících, kdy byl věnován nejnovějším horským technologiím, zacílil na odlišnou, avšak velmi palčivou a aktuální problematiku a jako takový byl odbornou veřejností velmi kladně přijat.