08.11.2021

Informace ke vzdělávacím kurzům a seminářům v Harrachově.

Aktuání informace k nadcházejícím školením a semínářům.

 

Vážení účastníci seminářů a odborných kurzů v Harrachově,

 

věnujte prosím pozornost následujícím aktuálním informacím:

Důležité upozornění k ochranným opatřením během vzdělávacích akcí:

Vstup do ubytovacích, stravovacích zařízení a tedy i školení ALDR, je umožněno pouze osobám, které splní některou z podmínek O-N-T:

Očkování - od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Negativní test - RT-PCR s platností 72 hodin, antigenní test RAT s platností 24 hod.

Prodělané onemocnění COVID-19 – ve lhůtě 180 dnů

Více podrobností zde: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

 

PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE, STEJNĚ TAK JAKO PŘI POHYBU VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, JSOU ÚČASTNÍCI POVINNI NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST RESPIRÁTOREM NEBO OBDOBNÝM PROSTŘEDKEM (VŽDY BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU) NAPLŇUJÍCÍ MINIMÁLNĚ VŠECHNY TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY (PRO VÝROBEK), VČETNĚ FILTRAČNÍ ÚČINNOSTI ALESPOŇ 94 % DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

Více podrobností zde: https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

 

PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE PRO REV. TECHNIKY 10. 11. 2021

příjezd a prezence do 10:00 (recepce hotelu Skicentrum)

10:00 zahájení semináře (Jakub Juračka, prezident ALDR)

10:15-12:00 odborný seminář (Jakub Juračka, pracovníci Odboru UTZ Drážního úřadu ČR)

12:00-13:30 oběd

13:30-18:00  odborný seminář, formální diskuse (Jakub Juračka, pracovníci Odboru UTZ Drážního úřadu ČR)

18:00-19:00 večeře

od 19:00 neformální diskuse

 

PROGRAM KURZU - ZAPLÉTÁNÍ LAN 11. 11. 2021

příjezd a prezence do 10:00 (recepce hotel Skicentrum)

10:00-12:30 zahájení, teoretická část kurzu (učebna hotel Skicentrum)

12:30-13:30 oběd

13:30-18:00 praktická část (garáže hotelu Skicentrum)

18:00-19:00 večeře

od 19:00 písemné a ústní přezkoušení uchazečů (učebna hotel Skicentrum)

 

PROGRAM KURZU - ZALÉVÁNÍ KONCOVEK LAN 12. 11. 2021

příjezd a prezence do 10:00 (recepce hotel Skicentrum)

10:00-12:30 zahájení, teoretická část kurzu (učebna hotel Skicentrum)

12:30-13:30 oběd

13:30-18:00 praktická část (garáže hotelu Skicentrum)

18:00-19:00 večeře

od 19:00 písemné a ústní přezkoušení uchazečů (učebna hotel Skicentrum)

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu.