Přiložená brožura a schéma podávají základní informaci pro poskytovatele stáží ve firmách - vzdělávání praxí.

Připojené soubory