Termín: 11.11.2021 - 12.11.2021

Místo konání: Hotel Skicentrum, Harrachov

ZAPLÉTÁNÍ OCELOVÝCH LAN A ZALÉVÁNÍ KONCOVEK OCELOVÝCH LAN

PRO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DOPRAVY

 

S MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE „MONTÉR OCELOVÝCH LAN“

 

Na základě legislativních změn spojených s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES pořádá Asociace lanové dopravy ve spolupráci s Drážním úřadem ČR a Sportovním areálem Harrachov a.s. ve dnech 11. - 12. 11. 2021 odborné kurzy s možností získání profesní kvalifikace Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy (kód 23-057-H dle Národní soustavy kvalifikací)

Podrobné informace o profesní kvalifikaci a požadavcích na závěrečnou státní zkoušku naleznete ve standardech pro tuto profesní kvalifikaci: www.narodnikvalifikace.cz

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Hotel Skicentrum***, Harrachov 225,512 46 Harrachov, GPS: 50°46'11.396"N, 15°25'53.263"E (50.7698322N, 15.4314619E), www.hotelskicentrum.cz


UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

Ubytování včetně plné penze je zajištěno v hotelu Skicentrum v jedno/dvoulůžkových pokojích vlastním sociálním zařízení, TV/SAT, bezdrátové připojení k internetu.

 

NABÍZENÉ ODBORNÉ KURZY:

  • KURZ ZAPLÉTÁNÍ OCELOVÝCH LAN PRO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DOPRAVY

11. 11. 2021 jednodenní kurz zakončen státní zkouškou

  • KURZ ZALÉVÁNÍ KONCOVEK OCELOVÝCH LAN PRO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DOPRAVY

12. 11. 2021 jednodenní kurz zakončen státní zkouškou

  • KOMPLEXNÍ KURZ MONTÉR OCELOVÝCH LAN PO ZAŘÍZENÍ OSOBNÍ LANOVÉ DORPAVY

11. -12. 10. 2021 dvoudenní kurz (zaplétání, zalévání) zakončen státní zkouškou

 

CENY KURZŮ: viz přihláška

 

OBSAH KURZŮ:

Odbornými lektory a zástupci Drážního úřadu ČR budou přednesena vybraná témata zejména s důrazem na legislativu. Předpokládá se znalost technických norem z oblasti splétání ocelových lan a zalévání koncovek ocelových lan, náležitostech technické dokumentace o zápletu lana/zalití koncovky, dále bezpečnosti práce, poskytování první pomoci.

Praktická výuka bude zaměřena na pracovní postupy a techniku zaplétání ocelových lan a zalévání koncovek ocelových lan.

Důležité upozornění k ochranným opatřením během vzdělávacích akcí:

Vstup do ubytovacích, stravovacích zařízení a tedy i školení ALDR, je umožněno pouze osobám, které splní některou z podmínek O-N-T:

Očkování - od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Negativní test - RT-PCR s platností 72 hodin, antigenní test RAT s platností 24 hod.

Prodělané onemocnění COVID-19 – ve lhůtě 180 dnů

Více podrobností zde: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

 

PO CELOU DOBU TRVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE, STEJNĚ TAK JAKO PŘI POHYBU VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH, JSOU ÚČASTNÍCI POVINNI NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST RESPIRÁTOREM NEBO OBDOBNÝM PROSTŘEDKEM (VŽDY BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU) NAPLŇUJÍCÍ MINIMÁLNĚ VŠECHNY TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY (PRO VÝROBEK), VČETNĚ FILTRAČNÍ ÚČINNOSTI ALESPOŇ 94 % DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

Více podrobností zde: https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

 

PROGRAM KURZU - ZAPLÉTÁNÍ LAN 11. 11. 2021

příjezd a prezence do 10:00 (recepce hotel Skicentrum)

10:00-12:30 zahájení, teoretická část kurzu (učebna hotel Skicentrum)

12:30-13:30 oběd

13:30-18:00 praktická část (garáže hotelu Skicentrum)

18:00-19:00 večeře

od 19:00 písemné a ústní přezkoušení uchazečů (učebna hotel Skicentrum)

 

PROGRAM KURZU - ZALÉVÁNÍ KONCOVEK LAN 12. 11. 2021

příjezd a prezence do 10:00 (recepce hotel Skicentrum)

10:00-12:30 zahájení, teoretická část kurzu (učebna hotel Skicentrum)

12:30-13:30 oběd

13:30-18:00 praktická část (garáže hotelu Skicentrum)

18:00-19:00 večeře

od 19:00 písemné a ústní přezkoušení uchazečů (učebna hotel Skicentrum)

 

DŮLEŽITÉ:

Každý účastník je povinen mít s sebou:

  • Ochranné rukavice
  • Ochranný pracovní oděv
  • Pevnou obuv
  • Bezpečnostní brýle nebo plexi-štít

 

 !VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY ZAŠLETE OSKENOVANÉ NA INFO@ALDR.CZ NEJPOZDĚJI DO 30. 10. 2021!

 

Připojené soubory