09.10.2019

MMR:Činnost Horské služby je řádně zajištěna. Panika kolem financování není na místě

V Horské službě ČR, o.p.s. vzrostly platy. MMR počítá stejně jako u všech svých organizací s úsporami ve výši zhruba 10 %. Navíc ty se v žádném případě nedotknou investic do vybavení, dopravních prostředků, obnovy radiosítě či záchranných stanic Horské služby a to včetně nákupů pozemků. MMR má v případě potřeby další zdroje pro Horskou službu. Více by se mohly zapojit také kraje.

 

V letošním roce činila poskytnutá provozní dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj 140 mil. Kč, pro rok 2020 je plánovaná dotace ve výši 130 mil. Kč, což je snížení pouze o 10 mil. Kč a odráží nutné snížení u všech rezortů požadované Ministerstvem financí. Kromě poskytnuté provozní dotace získala Horská služba v roce 2019 dalších 15 mil. Kč z nespotřebovaných výdajů. Stejně tak pro rok 2020 počítá MMR s minimálně 10 mil. Kč z nespotřebovaných výdajů připravených pro provoz. Dále očekáváme vratku DPH cca ve výši 6,7 mil. Kč.

„Horská služba sama navrhla ve svém rozpočtu možné úspory a jsem v případě nutnosti připravena hledat i další zdroje v rámci rozpočtu MMR tak, aby byla činnost Horské služby řádně zajištěna. Proto skutečně odmítám jakékoliv poplašné zprávy. Horská služba odvádí velmi dobrou práci pro nás všechny a vážím si každého jednoho záchranáře. Proto jsem také podpořila navýšení jejich mezd. Pro rok 2020 se navíc počítá jen na investice s částkou 60 milionů korun, což je dokonce o 10 milionů korun více oproti původnímu plánu,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Úspory se nedotknou investic Horské služby ČR, o. p. s.. Investice jsou zajištěny programovým financováním až do roku 2022, a to až do ve výše 234 mil. Kč. Horská služba hospodaří i s vlastními prostředky a s prostředky z dotací krajů a obcí. Horská služba není složkou státu, ale obecně prospěšnou společností. Na jejím provozu by se daleko více měly podílet kraje, na jejichž území poskytuje své služby. Bohužel kraje se zapojují velmi málo, výjimku v roce 2019 tvoří kraj Královéhradecký s dotací ve výši 1 090 513 Kč, Moravskoslezský s dotací ve výši 370 000 Kč a Pardubický s celkovým finančním přispěním v roce 2019 ve výši 300 000 Kč. Ostatní kraje na jejichž území Horská služba provozuje svoji činnost přispívají nejčastěji částkou 40 – 200 tis. Kč.

Sestavení rozpočtu je věcí Horské služby ČR, o. p. s. V tuto chvíli je předčasné hovořit o přesné výši dotace. Rozhodnutí ministerstva o žádosti o dotaci bude záviset na finálním schválení zákona o státním rozpočtu na r. 2020 a případně dalších možnostech financování.

Ministerstvo pro místní rozvoj založilo na základě rozhodnutí vlády ČR dne 21. prosince 2004 obecně prospěšnou společnost – Horská služba ČR, o.p.s.

Zdroj: www.mmr.cz