Seznam osob odborně způsobilých k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ-dopravních zařízení, lyžařských vleků.

 

Aktuální seznam osob odborně způsobilých k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ - dopravních zařízení, lyžařských vleků naleznete

na webových stánkách Drážního úřadu ZDE