28.11.2018

Pozastavení lyžování na Pustevnách

Společnost Pustevny s.r.o., provozovatel lanové dráhy a lyžařských vleků na Pustevnách,dospěl k nelehkému rozhodnutí nepustit vsezóně 2018/2019 ani jeden lyžařský vlek

TZ: Pozastavenílyžování na Pustevnách

Pustevny, 28. listopadu 2018 – Společnost Pustevny s.r.o., provozovatel lanové dráhy a lyžařských vleků na Pustevnách,dospěl k nelehkému rozhodnutí nepustit vsezóně 2018/2019 ani jeden lyžařský vlek. K tomuto rozhodnutí přispělo hned několikdůvodů a faktorů.

Úpadek lyžování na Pustevnách, které kdysi byly vyhlášeným lyžařským střediskem, začal už mnoho let nazpět. Na vině nebylajen zastaralá infrastruktura, ale předevšími to, že se historicky nepodařilo najít kompromisní řešení s ochranáři o rozšíření areálu.S prudkým, dotacemi podpořeným rozvojem nových lyžařských středisek hlavně v Polsku a na Slovensku, ve vhodných, dnes velmi preferovaných mírných terénech, došlo od roku 2007 k postupnému snižování počtu lyžařů na obtížně dostupných sjezdovkách na Pustevnách a tím i postupnému zavírání nevytížených vleků.

Svou roli sehrály i čím dál méně vydatné zimy,absence vodní nádrže a úbytek vody v potoku, zekterého se bere voda pro zasněžování.Letošní množstvívodyvpotoku je díky extrémnímu nedostatkusrážek mimořádně nízké. Situace je tak kritická, žemnožství vody není vžádném případě dostatečné ani k zasněženíjediné sjezdovky.Díky klimatickým změnám v posledních letech už totiž také neplatí, že v zimě je na Pustevnách ve výšce nad 1000 m n. m. sníh vždycky.

Další komplikaci pro lyžování přinesl požára následná obnova Libušína. Loukaza chatou Šumná, kde se učily lyžovat děti, je vsoučasnosti využívána jako zázemí pro stavbu Libušína. Nyní jsou zde umisťovány požární nádrže, což vyřadí navždy jednu z nejoblíbenějších sjezdovek.V současné doběje zpracována nová moderní studie pro obnovu zachování lyžování na Pustevnách,která nyní prochází procesem schvalování územního plánu. Studie řeší všechny stávající sjezdovky, včetně “ Velké sjezdovky “. Studie počítá súpravou a rozšířením hned několika sjezdovek, které budou propojeny a dvě znich budou delší než 1 km. První a nezbytnou fází celé výstavby je však výměna 31 let staré lanové dráhy za novou, kabinovou.Nová lanovka by měla být rychlejší než dosavadní. Zvýší se tak komfort návštěvníků a měly by se odstranit fronty díky variabilitě v množství kabin v době náporu.

Jako důkaz víry v lepší budoucnost lyžování na Pustevnách je fakt, že firma Pustevnys.r.o. stále platí za pronájem plochy sjezdovek a spolu s vynětím zlesního půdního fondu investuje ročně statisícové částky pro udržení sjezdovek. V případě zrušení nájmu by se sjezdovky nevratně navždy převedly na lesní plochu.

Kontakt pro média:Petr Chrostek, vedoucí lanové dráhy, tel. 606 072 825, email: lanovka@pustevny.cz

Dita Korčák Hrtusová, Event Manager Pustevny, tel. 727953244, email: hrtusova@mpm-quality.cz

Tiskovou zprávu vydal: Pustevny s.r.o., Trojanovice 477, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm