12.07.2021

Prezident ALDR: České hory jsou bezpečné v zimě i v létě, provozovatelé dodržují ochranná opatření i nad rámec povinných.

Tisková zpráva.

 

Praha 12. 7. 2021

Tisková zpráva:

 

Prezident ALDR: České hory jsou bezpečné v zimě i v létě, provozovatelé dodržují ochranná opatření i nad rámec povinných.

 

Asociace lanové dopravy ČR (ALDR), která sdružuje téměř 150 provozovatelů osobní lanové dopravy (lanové dráhy, lyžařské vleky, městské dopravní systémy, bobové dráhy) obdržela v minulých dnech oprávnění Světové rady pro cestování a turismus (World Travel & Tourism Council (WTTC)) k užívání známky „Safe Travels“ (Bezpečné cestování) a dostala tak na světový seznam bezpečných provozů většinu českých provozovatelů osobní lanové dopravy.

Stalo se tak na základě schválení vypracovaných metodických postupů pro provozovatele a zákazníky českých hor a pro bezpečné provozy v době pandemie COVID-19. Tyto metodiky vypracovala ALDR již před zimní sezónou 2020/21 a nabízela je ministerstvu zdravotnictví jako podklad pro umožnění alespoň regulovaného provozu lanové dopravy na českých horách. I přesto však byla lyžařská střediska plošně uzavřena (dle nálezu NSS však protizákonně) a ministerstvo zdravotnictví nereflektovalo na žádné výzvy k jednání. I nyní, kdy jsou standardy ALDR pro bezpečné provozy schváleny a mezinárodně ohodnoceny, přístup ministerstva zdravotnictví zůstává setrvalý a na tuto skutečnost není brán zřetel.

ALDR tak prokázala zájem a konkrétní kroky, které činila, aby poukázala na připravenost provozovatelů a bezpečnost lanové dopravy v době pandemie COVID-19. Důkazy o tom, že ALDR aktivně instruovala a informovala své členy, jak upravit podmínky provozu v souladu s epidemiologickýcmi opatřeními prostřednictvím bezpečnostních standardů, vedlo WTTC ke kladnému posouzení registrace a získání známky „Safe Travels“.

„Bezpečnost pracovníků i návštěvníků českých hor je pro nás prioritou. Když pominu skutečnost, že v současné době mají oprávnění k užívání této známky pouze dvě asociace v České republice, z nichž jednou z nich je ALDR, jsem přesvědčen, že jsme udělali maximum možného, abychom ukázali, že provozovatelé na českých horách byli, jsou a budou připraveni poskytovat své služby i za regulovaných podmínek. Považuji to také za dostatečný argument k tomu, že plošné zastavení provozů lanové dopravy je neodůvodněné, diskriminující a do budoucna již nepřichází v úvahu.“ Konstatoval prezident ALDR Jakub Juračka.

Připojené soubory