22.09.2016

Proběhlo školení pracovníků el. údržby lanových drah v Čenkovicích.

Ve dnech 20.-22.9.2016 proběhlo v Čenkovicích třídenní periodické školení osob pověřených řízením činnosti a činností na elektrickém zařízení lanových drah.

    Školení se zúčastnili pracovníci nejen z lyžařských areálů, ale také městských dopravních systémů. Přednáskové bloky, které byly věnovány novým a aktualizovým tehnickým normám, právním předpisům a evropským nařízením, byly doplněny také o cenné praktické poznatky přednášejících. Jak je již na školeních ALDR tradicí, nechyběla také exkurze na lanovou dráhu. Pavel Procházka-vedoucí provozu lanové dráhy v Čenkovicích, představil účastníkům zázemí pracoviště a zodpověděl všechny vzešlé dotazy. Třetí den byl již věnovaný písemným testům a ústním přezkoušením v rámci příslušných vyhlášek. 

Asociace lanové dopravy blahopřeje všem k úspěšnému složení zkoušek a těšíme se opět za rok!

 

FOTOGALERIE ZE ŠKOLENÍ