14.10.2022

Školení obsluh lyžařských vleků proběhnou prezenčně i online.

Informace ke školení obsluh LV 2022.

Vážení rovozovatelé lyžařských středisek,

 

Asociace lanové dopravy (ALDR) od svého založení zaměřuje svůj zájem na zkvalitňování vzdělávacích aktivity vedoucích ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb na českých horách. Podobně, jako je tomu u školení vedoucích provozu lanových drah, přistoupila ALDR k obdobnému modelu také v rámci podzimního školení „obsluh lyžařských vleků“. ALDR si uvědomuje diferenciaci nároků na vedoucí provozu lyžařských vleků a pracovníky vykonávající jejich obsluhu, ale také jejich prolínání v těch nejmenších střediscích.

V letošním roce proběhne PREZENČNĚ tradiční běh školení obsluh lyžařských vleků s rozšířeným modulem pro vedoucí provozu lyžařských vleků, do budoucna budou pro zaručení maximální efektivity a kvality tato školení od sebe zcela oddělena v návaznosti na udělené autorizace Ministerstva dopravy a možnost získat zkoušky dle NSP/NSK.

V případě, že nebude ve vašich možnostech prezenční školení absolvovat, připravili jsme pro vás také možnost ONLINE PŘEZKOUŠENÍ tak, jako tomu bylo v minulých letetch.

ALDR je jedinou autorizovanou osobou od Ministerstva dopravy v rámci kvalifikační profesí „Obsluha lyžařského vleku (kód 23-058-H )“ a „Vedoucí provozu lyžařských vleků (kód 23-080-M)“.

Učebnice a veškeré materiály pocházejí s naší partnerské organizace Seilbahnen Schweiz a jejich vzdělávacího centra v Meiringenu. V rámci tohoto školení předáváme nejlepší evropské know-how.

Pro koho je tedy školení určeno?

Jak tomu bylo již v předchozích letech, školení se účastní vybraní zástupci z řad pracovníků obsluh lyžařských vleků, kteří po absolvování školení provedou interní proškolení v rámci svého lyžařského střediska. Těmito osobami mohou být rovněž vedoucí provozu lyžařských vleků, jejichž účast vzhledem k postupné transformaci školení více než doporučujeme.

Doporučujeme, aby každé středisko provozující lyžařský vlek(y), vyslalo minimálně 2 pracovníky a to vedoucího provozu a minimálně jednoho zástupce. Tito pracovníci jsou po tomto školení následně schopni vyškolit všechny pracovníky obsluh lyžařských vleků (každého pracovníka obsluhy LV je povinen zaměstnavatel před sezónou vyškolit).

 

I. VARIANTA: PREZEČNÍ SEMINÁŘ

Harmonogram prezenčního semináře

Prezence: 8:00 – 9:00 hod.

Začátek semináře: 9:00 hod.

Předpokládaný konec semináře : 14:00

CENA PREZENČNÍHO SEMINÁŘE: člen ALDR 799 Kč vč. DPH (2+1 zdarma), ostatní organizace 999 Kč vč. DPH.

Postup a registrace: vyplněnou přihlášku zašlete na info@aldr.cz

Termíny prezenčních seminářů:

Oblast Místo Termín Školitel
Vysočina 
Hotel Křemešník 12.11.2022 Tomáš Března
Krkonoše Rokytnice-Horský hotel Stráž 26.11.2022 Petr Udatný
Jeseníky Hotel Červenohorské sedlo 3.12.2022 Jakub Juračka
Zlínsko Horský hotel Čarták, Soláň 10.12.2022 Jakub Juračka

Přihláška na prezenční školení:

 

II. VARIANTA: ONLINE PŘEZKOUŠENÍ OBSLUH LV

V případě, že se nemůžete zúčastnit prezenčího semináře, je možno splnit požadavky na získání certifikátu online písemným testem.

Online testování bude spuštěno 1.11.2022 a bude možné absolvovat do 22.12.2022.

Postup a registrace: vyplněnou přihlášku zašlete na info@aldr.cz, poté Vám bude vystavena faktura, po jejím uhrazení bude zaregistrovaným účastníkům vygenerován zkušební test. Po jeho vyplnění a zasální na info@aldr.cz bude v případě splnění požadavků vygenerován a zaslán certifikát.

CENA ONLINE PŘEZKOUŠENÍ: člen ALDR 599Kč vč. DPH (2+1 zdarma), ostatní organizace 899Kč vč. DPH

Přihláška na online přezkoušení:

Připojené soubory