Termín: 18.10.2021 - 20.10.2021

Místo konání: Hotel Andromeda***, Ramzová

 

Vážení zájemci o školení a získání elektrotechnické kvalifikace,

pro rok 2021 připravila Asociace lanové dopravy nově 2 termíny školení a tedy i přezkoušení. Jedná se o dvě totožná školení ve dvou lokalitách tak, abychom minimalizovali Vaše dojezdové vzdálenosti.

I.Termín 20.-22.9.2021 Pec Pod Sněžkou, Krkonoše, Bouda Máma Wellness Hotel

II.Termín 18.-20.10.2021 Ramzová, Jeseníky, Hotel Andromeda

Důležité upozornění:

V případě, že na některý z termínů nebude přihlášen minimální počet účastníků, vyhrazuje si ALDR,jakožto organizátor, právo termín zrušit a přihlášené účastníky přesunout do obsazenějšího termínu. O takové skutečnosti budou účastníci s dostatečným předstihem informováni.

Školení je určeno pro všechny osoby pověřené řízením činnosti a činností na elektrickém zařízení lanových drah. Je zaměřeno na aktuální informace z oblasti legislativy a technických norem. Náplní je i souhrnná informace pro získání či obnovení elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a vyhlášky č. 100/1995 Sb. pro osoby znalé a osoby znalé s vyšší kvalifikací (vedoucí provozu, techniky, projektanty, údržbáře, osoby odpovědné za elektrická zařízení atd.), resp. pro pracovníky, kteří v oblasti elektrických zařízení lanových drah provádějí související činnost (zasněžování, osvětlení svahů atd.)

 

MÍSTO ŠKOLENÍ:

Hotel Andromeda
Ramzová 36
788 25 Ostružná

www.hotel-andromeda.cz

 

NÁPLŇ A PŘEDMĚT ŠKOLENÍ

a) Aktuální požadavky právních předpisů v rozsahu potřebném pro oblast elektro horských středisek (právní předpisy v platném znění)

b) Elektrická zařízení LD a LV

c) ČSN EN 12929-1 - Všechna zařízení

d) ČSN EN 50110-1 ed.3 - Obecné požadavky

e) ČSN EN 1709 - Inspekce před uvedením do provozu, údržba, provozní kontroly a zkoušky LD

f) ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

g) ČSN EN 13243 - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení

h) Stupně krytí IP

i) Elektrotechnická kvalifikace

j) MPBP-požadavky na znění

k) Neshody při státním dozoru DÚ

l) Revize spotřebičů v praxi

m) Změny v legislativě

n) Odpovědi na nejčastější dotazy (kvalifikace pracovníků, dokumentace, obsah MPBP, vnější vlivy, revize spotřebičů, barvy vodičů, sdělovačů, ovládačů, prozatímní zařízení na lanových drahách atd.)

Příprava na zkoušky elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. a případně dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Řízená diskuse.

Na závěr školení budou dle požadavků umožněny zkoušky osob pro získání nebo prodloužení platnosti osvědčení osob znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací a projektantů pro činnost na určeném technickém zařízení dle vyhlášky č.100/1995 Sb. Vyhláškou určená lhůta pro opakování zkoušky je tři roky.

Z organizačních důvodů je nutno oznámit požadavek na zkoušky předem.

STUDIJNÍ MATERIÁLY KE ZKOUŠKÁM PRO ČLENY ALDR

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

PhDr. Ing. Pavel Kejha

 
ORGANIZAČNÍ GARANT:

Asociace lanové dopravy, s.r.o.

Mgr. Adam Jarmar

sekretar@aldr.cz

+420 233 552 302

 

CENY A PŘIHLÁŠKA:
Vyplněnou přihlášku zasílejte výhradně na info@aldr.cz

 

Informace pro nové účastníky školení: prosím zašlete na e-mailovou adresu info@aldr.cz, popř. vezměte s sebou na školení kopii dokladu o vzdělání, kopii osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb., potvrzení praxe a zdravotní potvrzení dle vyhl. 101/1995 Sb

 

P R O G R A M   Š K O L E N Í

 

Pondělí 18. 10. 2021

11:30 – 12:30 příjezd, prezence, ubytování

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 18:00 přednáškový blok č.1.

18:00 – 19:00 večeře

samostudium

 

Úterý 19. 10. 2021

07:00 – 09:00 snídaně

09:00 – 13:00 přednáškový blok č.2.

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 16:00 přednáškový blok č.3.

Od 16:00 I. část přezkoušení elektrotechnické kvalifikace.

18:00 – 19:00 večeře

 

 

Středa 20. 10. 2021

07:00 – 09:00 snídaně

9:00 – 12:00 II. část přezkoušení elektrotechnické kvalifikace., vyhodnocení, závěr