Termín: 19.09.2017 - 21.09.2017

Místo konání: Hotel ALBIS*** Herlíkovice - PLNĚ OBSAZENO!

!ŠKOLENÍ PLNĚ OBSAZENO!

 

Školení je určeno pro všechny osoby pověřené řízením činnosti a činností na elektrickém zařízení lanových drah. Je zaměřeno na aktuální informace z oblasti legislativy a technických norem. Náplní je i souhrnná informace pro získání či obnovení elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a vyhlášky č. 100/1995 Sb. pro osoby znalé a osoby znalé s vyšší kvalifikací (vedoucí provozu, techniky, projektanty, údržbáře, osoby odpovědné za elektrická zařízení atd.), resp. pro pracovníky, kteří v oblasti elektrických zařízení lanových drah provádějí související činnost (zasněžování, osvětlení svahů atd.)

 MÍSTO ŠKOLENÍ

Hotel ALBIS***
Horská 121, Vrchlabí – Hořejší Vrchlabí 543 017
GPS:50°39'21.543"N, 15°36'8.407"E
 

NÁPLŇ A PŘEDMĚT ŠKOLENÍ

a) Aktuální požadavky právních předpisů v rozsahu potřebném pro oblast elektro horských středisek (právní předpisy v platném znění - zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.309/2006 Sb., zákon č.22/1997 Sb., zákon č.458/2000 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ad.) zákon č.90/2016Sb.

b) Aktuální požadavky právních předpisů v rozsahu potřebném pro oblast elektro lanových drah (právní předpisy v platném znění - zákon č. 266/1994 Sb., nařízení vlády č. 70/2002 Sb., vyhláška č. 100/1995 Sb., vyhláška č. 101/1995 Sb., vyhláška č. 177/1995 Sb. ad., vyhláška č.16/2012 Sb.)

c) Rekapitulace požadavků technických norem, které se týkají el. zařízení lanových drah - ČSN EN 1709, ČSN 33 3570 ed.2 ad.  Požadavky norem, které řeší problematiku lanových drah a byly vydány v roce 2016-ČSN EN 13223, ČSN EN 13243, ČSN EN 12921-1.

d) Nejčastější závady zjištěné pracovníky odboru elektrických zařízení Drážního úřadu Praha při kontrolách provozovaných lanových drah. Přehled základních povinností osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky el. zařízení v provozu lanových drah.

e) Základní požadavky na elektrická zařízení a ochranu před bleskem v rozsahu potřeby elektrotechniků.

f) Rozbor požadavků nových ČSN vydaných a připravovaných na vydání v roce 2016 a 2017. Upřesnění požadavků těchto norem na zařízení lanových drah.

g) ČSN EN 50110-1 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky, platnost od června 2015 (nové požadavky na obsah Místního provozního bezpečnostního předpisu)

h) Odpovědi na nejčastější dotazy (kvalifikace pracovníků, dokumentace, obsah MPBP, vnější vlivy, revize spotřebičů, barvy vodičů, sdělovačů, ovládačů, prozatímní zařízení na lanových drahách atd.)

i) Příprava na zkoušky elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. a případně dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Řízená diskuse.

Na závěr školení budou dle požadavků umožněny zkoušky osob pro získání nebo prodloužení platnosti osvědčení osob znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací a projektantů pro činnost na určeném technickém zařízení dle vyhlášky č.100/1995 Sb. Doporučená lhůta na opakování zkoušky je tři roky.

Zájemcům o zkoušku pro získání nebo prodloužení kvalifikace pro činnost na vyhrazených elektrických zařízeních a hromosvodech dle vyhlášky 50/1978 Sb. doporučujeme při zahájení školení zakoupit studijní materiály. Vyhláškou určená lhůta pro opakování zkoušky je tři roky. Z organizačních důvodů je nutno oznámit požadavek na zkoušky předem.

Přednášející:

Ing. Petr Létal, Ph.D.

PhDr. Ing. Pavel Kejha

Tomáš Gazárek


Organizační garant: Asociace lanové dopravy, s.r.o.

Přihlásit se na školení, resp. ke zkouškám je možné prostřednictvím e-shopu ALDR. Postup objednání školení je stejný, jako např. při objednávání školení obsluh lyžařských vleků – manuál naleznete zde

Školné činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 999,- Kč (vč. DPH), pro NEČLENA ALDR 1249,- Kč (vč. DPH)

Poplatek za zkoušku dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 349,- Kč, pro NEČLENA ALDR 459,- Kč.

Poplatek za zkoušku dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 499,- Kč, pro NEČLENA ALDR 629,- Kč. Uvedené ceny za zkoušku jsou včetně DPH.

Ubytování včetně plné penze 2600,- Kč v Hotelu Albis***

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

Úterý 19. 9. 2017

11:30 – 12:30 příjezd, prezence, ubytování

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 18:00 přednášky

18:00 – 19:00 večeře

19:00 - neformální diskuse

Středa 20. 9. 2017

07:00 – 09:00 snídaně

09:00 – 13:00 přednášky

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 18:00 exkurze na lanovou dráhu Bubákov

18:00 – 19:00 večeře

19:00 - neformální diskuse

Čtvrtek 21. 9. 2017

07:00 – 09:00 snídaně

09:00 – 10:00 přednášky

10:00 – 13:00 písemné testy, ústní zkoušky, vyhodnocení, závěr
 

Informace pro nové účastníky školení: prosím zašlete na e-mailovou adresu info@aldr.cz, popř. vezměte s sebou na školení kopii dokladu o vzdělání, kopii osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb., potvrzení praxe a zdravotní potvrzení dle vyhl. 101/1995 Sb.

Informace podává: Bc. Adam Jarmar (tel.: 773 511 051) – ALDR s.r.o., U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3, e-mail: info@aldr.cz, sekretar@aldr.cz

 
OBJEDNAT ŠKOLENÍ