Termín: 17.09.2019 - 19.09.2019

Místo konání: Bouda Máma wellness hotel, Pec pod Sněžkou

Školení je určeno pro všechny osoby pověřené řízením činnosti a činností na elektrickém zařízení lanových drah. Je zaměřeno na aktuální informace z oblasti legislativy a technických norem. Náplní je i souhrnná informace pro získání či obnovení elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a vyhlášky č. 100/1995 Sb. pro osoby znalé a osoby znalé s vyšší kvalifikací (vedoucí provozu, techniky, projektanty, údržbáře, osoby odpovědné za elektrická zařízení atd.), resp. pro pracovníky, kteří v oblasti elektrických zařízení lanových drah provádějí související činnost (zasněžování, osvětlení svahů atd.)

 

MÍSTO ŠKOLENÍ:

Bouda  Máma wellness hotel
Pec pod Sněžkou 124,
542 21 okr. Trutnov

www.boudamama.cz

GPS: 50.703307, 15.734264

 

NÁPLŇ A PŘEDMĚT ŠKOLENÍ

a) Aktuální požadavky právních předpisů v rozsahu potřebném pro oblast elektro horských středisek (právní předpisy v platném znění - zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.309/2006 Sb., zákon č.22/1997 Sb., zákon č.458/2000 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ad.) zákon č.90/2016Sb.

b) Aktuální požadavky právních předpisů v rozsahu potřebném pro oblast elektro lanových drah (právní předpisy v platném znění - zákon č. 266/1994 Sb., nařízení vlády č. 70/2002 Sb., vyhláška č. 100/1995 Sb., vyhláška č. 101/1995 Sb., vyhláška č. 177/1995 Sb. ad., vyhláška č.16/2012 Sb.)

c) Rekapitulace požadavků technických norem, které se týkají el. zařízení lanových drah - ČSN EN 1709, ČSN 33 3570 ed.2 ad.  Požadavky norem, které řeší problematiku lanových drah a byly vydány v roce 2016-ČSN EN 13223, ČSN EN 13243, ČSN EN 12921-1.

d) Nejčastější závady zjištěné pracovníky odboru elektrických zařízení Drážního úřadu Praha při kontrolách provozovaných lanových drah. Přehled základních povinností osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky el. zařízení v provozu lanových drah.

e) Základní požadavky na elektrická zařízení a ochranu před bleskem v rozsahu potřeby elektrotechniků.

f) Rozbor požadavků nových ČSN vydaných a připravovaných na vydání v roce 2016 a 2017. Upřesnění požadavků těchto norem na zařízení lanových drah.

g) ČSN EN 50110-1 ed.3 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky, platnost od června 2015 (nové požadavky na obsah Místního provozního bezpečnostního předpisu)

h) Odpovědi na nejčastější dotazy (kvalifikace pracovníků, dokumentace, obsah MPBP, vnější vlivy, revize spotřebičů, barvy vodičů, sdělovačů, ovládačů, prozatímní zařízení na lanových drahách atd.)

i) Příprava na zkoušky elektro dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. a případně dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Řízená diskuse.

Na závěr školení budou dle požadavků umožněny zkoušky osob pro získání nebo prodloužení platnosti osvědčení osob znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací a projektantů pro činnost na určeném technickém zařízení dle vyhlášky č.100/1995 Sb. Vyhláškou určená lhůta pro opakování zkoušky je tři roky.

Z organizačních důvodů je nutno oznámit požadavek na zkoušky předem.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

PhDr. Ing. Pavel Kejha

Tomáš Gazárek

 
ORGANIZAČNÍ GARANT:

Asociace lanové dopravy, s.r.o.

Mgr. Adam Jarmar

sekretar@aldr.cz

+420 233 552 302

 
CENA ŠKOLENÍ:

Školné činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 1.099,- Kč (vč. DPH), pro NEČLENA ALDR 1.249,- Kč (vč. DPH).

Ubytování v pensionu Bouda Máma *** s plnou penzí 3.185,- Kč (vč. DH) (2 noci, plná penze – rautové večeře, coffeebreaky během přednášek), v ceně ubytování vnitřní bazén s protiproudem o teplotě 28ºC, whirlpool, sauna, fitness).

Poplatek za zkoušky:

  • dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 349,- Kč, pro NEČLENA ALDR 459,- Kč.
  • dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. činí dle kalkulace pro ČLENA ALDR 499,- Kč, pro NEČLENA ALDR 629,- Kč.  

Uvedené ceny za zkoušky jsou včetně DPH.

Informace pro nové účastníky školení: prosím zašlete na e-mailovou adresu info@aldr.cz, popř. vezměte s sebou na školení kopii dokladu o vzdělání, kopii osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb., potvrzení praxe a zdravotní potvrzení dle vyhl. 101/1995 Sb.

 Informace podává: Mgr. Adam Jarmar (tel.: 773 511 051) – ALDR s.r.o., U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3, e-mail: info@aldr.cz, sekretar@aldr.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ŠKOLENÍ:

Hotel se nachází ve II. ochranném pásmu Krkonošského národního parku a vjezd přímo k hotelu není možný. Proto všechny účastníky žádáme:

  • Po příjezdu k parkovací bráně neodebírejte lístek k parkovnému, ale postačí říci, že jedete do wellness hotelu Bouda Máma. Parkoviště platit nebudete!
  • Poté pojedete asi 400m rovně ke garážím Bouda Máma. Odtud volejte VÝHRADNĚ recepci tel. č.: + 420 499 896 273, vyzvedneme Vás i zavazadla služebním vozem u garáží Bouda Máma.Garáže jsou označeny cedulemi Bouda Máma.

 Při nedodržení těchto pokynů se jednotlivci vystavují možné pokutě od KRNAPu.

 Animace příjezdu: http://www.boudamama.cz/kontakt/prijezd-ke-garazim-bouda-mama-wellness-hotelu/

 

 

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

 Manuál jak se přihlásit na školení naleznete zde

 

PROGRAM:

Úterý 17. 9. 2019

11:30 – 12:30 příjezd, prezence, ubytování

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 18:00 přednášky

18:00 – 19:00 večeře

19:00 - samostudium

Středa 18. 9. 2019

07:00 – 09:00 snídaně

09:00 – 13:00 přednášky

13:00 – 14:00 oběd

14:00 – 16:00 přednášky

16:00-18:00 samostudium, příprava na zkoušky

18:00 – 19:00 večeře

Čtvrtek 19. 9. 2019

07:00 – 09:00 snídaně

9:00 – 12:00 písemné testy, ústní zkoušky, vyhodnocení, závěr