Termín: 09.05.2017 - 11.05.2017

Místo konání: Wellness Hotel Panorama****, Blansko

Školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců

ve smyslu Zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

9. – 11. 5. 2017 (úterý-čtvrtek)

 

WELLNESS HOTEL PANORAMA****

 

  Češkovice 168, Blansko 678 01


Obsah školení:

 • Legislativa týkající se lanových drah a drážní dopravy
 • Základní principy režimu staveb lanových drah a lyžařských vleků podle nového Občanského zákoníku
 • Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinný od 1. dubna 2017
 • Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
 • Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 • Vyhláška č. 16/2012 Sb.
 • Elektronická evidence prohlídek a měření lanový drah
 • Systém profesního vzdělávání
 • Pády cestujících z lanových drah (reakce na události zimní sezóny 2016/2017)
 • Přeprava dětí na lanových dráhách a s tím spojené konflikty se zákazníky lyžařských středisek

 

Přednášející:

 • Ing. Petr Davídek - vedoucí odboru UTZ neelektrických (Drážní úřad)
 • Ing. Vojtěch Mynář - zdvihací a dopravní zařízení (Drážní úřad)
 • Ing. Jarmil Škrabánek - vedoucí oddělení dopravních, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení (Drážní úřad)
 • Ing. Miroslav Košatka - vedoucí oddělení MHD a interoperability (Drážní úřad)
 • Mgr. Tomáš Tyll - VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.
 • pracovníci Ministerstva dopravy ČR - Oddělení právních předpisů a státní správy ve věcech drah

a další.

Připojené soubory