Termín: 09.06.2021 - 11.06.2021

Místo konání: Hotel Panorama*** Teplice

 

Školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců


ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb.,o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 

9. – 11. 6. 2021 (středa-pátek)

HOTEL PANORAMA, Teplice v Čechách

 

Místo školení:


Hotel Panorama, U Panoramy 3143, 415 01 Teplice

GPS: N 50°38.44208', E 13°51.14740'

www.hotelpanoramateplice.cz

 

Obsah školení:


Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, a změny na vozech LD.

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. a vyhlášky č. 130/2017 Sb.

Vyhláška č. 177/ 1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58 /2013 Sb. vyhlášky č. 8/2015 Sb. a vyhlášky č. 117/2017 Sb.

Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES, který vstoupil v platnost 21. 4. 2018.

A další.

 

Přednášející:


Zástupci Drážního úřadu ČR

Zástupci Ministerstva dopravy ČR

VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Geodézie Krkonoše s.r.o.

a další hosté.

 

Program:


Středa 9. 6. 2021

12:00 – 14:00     Příjezd, ubytování, prezence

14:00                  Zahájení školení

14:00 – 19:00     Odborné přednášky – odpolední blok

19:00                   Večeře

od 20:00             Samostudium

Čtvrtek 10. 6. 2021

07:00-08:30         Snídaně

08:30-12:30         Odborné přednášky – dopolední blok

12:30-13:30         Oběd

13:30-15:15         Odborné přednášky – odpolední blok

Doprovodný program:

15:30                   Odjezd na exkurzi na lanovou dráhu Větruše – Ústí nad Labem

17:00                   Přejezd na lanovou dráhu Krupka – Komáří Vížka

19:00                   Návrat do hotelu Panorama, rautová večeře

Pátek 11. 6. 2021

07:00-08:00         Snídaně

08:00-09:00         Odborné přednášky – ranní blok

9:00                     Státní zkouška pro profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M)

Zakončení školení, odjezd

 

Výstup ze školení:

  • Certifikát o účasti dokládající absolvování školení v plném rozsahu a seznámení s aktuální legislativou.
  • Státní závěrečná zkouška pro získání kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Podrobnosti o profesní kvalifikaci včetně kritérií pro úspěšné splnění naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací, nebo také v těchto doplňujících informacích.
Poznámka: Účastníci, kteří úspěšně vykonali státní zkoušku v loňském roce (2020) na Červenohorském sedle, mají platná osvědčení do 10.6. 2022 a NEMUSÍ se tedy v letošním roce ke státní zkoušce hlásit.

 

Ubytování:

Hotel Panorama

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena školení:

Poplatek za školení pro členy ALDR: 2.600 Kč vč. DPH

Poplatek za školení pro nečlenské organizace: 3.600 Kč vč. DPH

Státní závěrečná zkouška pro získání profesní kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy:

Pro členy ALDR 5.000 Kč vč DPH (v případě dvou účastníků 1+1 zdarma, v případě více účastníků bude stanotven poplatek individuálně)

Pro nelčenské organizace ALDR 10.000 Kč vč. DPH (v případě tří účastníků 2+1 zdarma, v případě více účastníků bude stanotven poplatek individuálně)

Ubytování se snídaní v Hotelu Panorama***: 1.100 Kč vč DPH (cena za 2noci)

Plná penze včetně občerstvení během přednášek a slanostního rautu: 1.500 Kč vč. DPH

 

 

 

Obejdnat přes ESHOP ALDR