Termín: 09.06.2021 - 11.06.2021

Místo konání: Hotel Panorama*** Teplice

 

Školení vedoucích provozu lanových drah a jejich zástupců


ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb.,o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 

9. – 11. 6. 2021 (středa-pátek)

HOTEL PANORAMA, Teplice v Čechách

 

Aktualizace k 6.6.2021

Protiepidemiologická opatření pro účast na školení:

1. Při příjezdu účastník školení podepíše čestné prohlášení o tom že je otestovaný buď PCR testem nebo antigenním testem, který není starší 48 hodin (je potřeba mít ho u sebe pro případ kontroly hygeinickou stanicí). Na tento test můžete být v hotelu ubytovaní týden.

2. Účastník školení je ve 180 denní lhůtě po prodělání onemocnění Covid-19. (je potřeba mít sebou potvrzení od lékaře)

3. Účastník školení je 22 dní po první dávce očkování (je potřeba mít u sebe kartičku s datumem)

4. Účastník školení je 14 dní po druhé dávce (je potřeba mít certifikát u sebe)


 Během školení potom budou vyžadována tato pravidla:

-účastníci použijí po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,

-všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Účastníci školení si ochranné pomůcky v odpovídající kvalitě a množství zajišťují sami.

Organizátor si vyhrazuje právo při nedodržení aktuálně platných opatření nevpustit účastníka do špolečných vzdělávacích prostor nebo nepřipustit k vykonání profesní zkoušky, a to bez náhrady uhrazených poplatků za školení/ubytování/profesní zkoušku.

Tato pravidla se mohou v závislosti na vývoji epidemilogické situace měnit, účastnícu budou o změnách informováni na webu ALDR.

Místo školení:


Hotel Panorama, U Panoramy 3143, 415 01 Teplice

GPS: N 50°38.44208', E 13°51.14740'

www.hotelpanoramateplice.cz

 

Obsah školení:


Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, a změny na vozech LD.

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb. a vyhlášky č. 130/2017 Sb.

Vyhláška č. 177/ 1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58 /2013 Sb. vyhlášky č. 8/2015 Sb. a vyhlášky č. 117/2017 Sb.

Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES, který vstoupil v platnost 21. 4. 2018.

A další.

 

Přednášející:


Zástupci Drážního úřadu ČR

Zástupci Ministerstva dopravy ČR

VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o.

Geodézie Krkonoše s.r.o.

a další hosté.

 

Program:


Středa 9. 6. 2021

12:00 – 14:00     Příjezd, ubytování, prezence, oběd

14:00                  Zahájení školení

14:00 – 19:00     Odborné přednášky – odpolední blok

19:00                   Večeře

od 20:00             Samostudium

Čtvrtek 10. 6. 2021

07:00-08:30         Snídaně

08:30-12:30         Odborné přednášky – dopolední blok

12:30-13:30         Oběd

13:30-15:15         Odborné přednášky – odpolední blok

Doprovodný program:

15:30                   Odjezd na exkurzi na lanovou dráhu Větruše – Ústí nad Labem

17:00                   Přejezd na lanovou dráhu Krupka – Komáří Vížka

19:00                   Návrat do hotelu Panorama, rautová večeře

Pátek 11. 6. 2021

07:00-08:00         Snídaně

08:00-09:00         Odborné přednášky – ranní blok

9:00                     Státní zkouška pro profesní kvalifikaci Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M)

Zakončení školení, odjezd

 

Výstup ze školení:

  • Certifikát o účasti dokládající absolvování školení v plném rozsahu a seznámení s aktuální legislativou.
  • Státní závěrečná zkouška pro získání kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy (kód 23-059-M). Podrobnosti o profesní kvalifikaci včetně kritérií pro úspěšné splnění naleznete na portálu Národní soustavy kvalifikací, nebo také v těchto doplňujících informacích.
Poznámka: Účastníci, kteří úspěšně vykonali státní zkoušku v loňském roce (2020) na Červenohorském sedle, mají platná osvědčení do 10.6. 2022 a NEMUSÍ se tedy v letošním roce ke státní zkoušce hlásit.

 

Ubytování:

Hotel Panorama

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena školení:

Poplatek za školení pro členy ALDR: 2.599 Kč vč. DPH

Poplatek za školení pro nečlenské organizace: 3.599 Kč vč. DPH

Státní závěrečná zkouška pro získání profesní kvalifikace Vedoucí provozu lanové dráhy:

Pro členy ALDR 5.000 Kč vč DPH (v případě dvou účastníků 1+1 zdarma (resp. za 1 Kč), v případě více účastníků bude stanotven poplatek individuálně)

Pro nelčenské organizace ALDR 10.000 Kč vč. DPH (v případě tří účastníků 2+1 zdarma (resp. za 1 Kč), v případě více účastníků bude stanotven poplatek individuálně)

Ubytování se snídaní v Hotelu Panorama***: 1.100 Kč vč DPH (cena za 2noci)

Plná penze včetně občerstvení během přednášek a slavnostního rautu: 1.500 Kč vč. DPH

 

 

 

Objednat přes ESHOP ALDR